Bikort

Hvad er et bikort?

Et bikort er et skattekort men bruger, såfremt man har mere end én indtægtskilde. Det er et sekundært til hovedkortet. 

Bikortet indeholder kun din trækprocent. Dine personlige fradrag bruges på hovedkortet, og derfor bør man kun have én indtægtskilde på hovedkortet, da man ellers uretmæssigt vil udnytte sine fradrag flere gange.

Bikortet må godt benyttes flere steder på samme tid. Det er dog dit ansvar, at oplyse arbejdsgiveren om at det er bikortet, der skal benyttes.

Få 3 gratis tilbud til hjælp med skattekort

Hvornår skal man bruge et bikort?

Bikortet bliver anvendt, når man har mere end én indtægtskilde. Har man det, anvender man hovedkortet på den primære indtægtskilde, som er der, hvor man tjener mest, og bikortet på de sekundære indtægtskilder. Det kan betragtes således, at man anvender bikortet til dér, hvor man tjener mindst.

Det er også muligt at have mere end to indtægtskilder eller arbejdspladser. I dette tilfælde vil begge de sekundære indtægtskilder anvende bikortet, så længe udbetalerne kender trækprocenten. 

Man bruger også et bikort hvis er på SU, samtidigt med at man har studiejob ved siden af. I så fald vil SU'en blive udbetalt via hovedkortet. Dette gælder også når man får udbetalt pension som sin primære indtægtskilde, og samtidigt har et job ved siden af. Her vil lønnen fra jobbet blive udbetalt via bikortet. 

Få hjælp fra en revisor

Det kan være en god idé at få hjælp til fra en revisor til ens skattekort.

Få 3 gratis tilbud fra revisorer