Skattefradrag

Hvad er skattefradrag?

Skattefradrag er et begreb, der dækker over alle de fradrag, man som individuel person er berettiget til. Et skattefradrag er således et beløb, som man af sin ellers skattepligtige indkomst ikke behøver at betale skat af. Således øger skattefradraget en persons rådighedsbeløb.

Få hjælp til dine fradrag

Personfradrag

Alle personer i Danmark, er berettiget til et personfradrag.
I år 2022 er personfradraget for personer over 18 år på 46.600 kr.
For personer under 18 år er personfradraget kun på 37.300 kr.

Såfremt du ikke få udnyttet hele dit personfradrag, siger dansk lovgivning, at uudnyttet personfradrag kan overføres til en eventuel ægtefælle.

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Har du 12 km eller mere til arbejde, er du berettiget til kørselsfradrag eller befordringsfradrag, som det også kaldes. Fradraget er tiltænkt som en kompensation for folk med langt til arbejde. Fradraget udregnes ud fra, hvor langt du kører, og hvor ofte du kører.

Du er naturligvis kun berettiget til kørselsfradrag, for de dage du faktisk arbejder. Er dine arbejdsdage om året automatisk udregnet af SKAT, skal du være opmærksom på at dine arbejdsdage om året er sat til 216. For mange personer er dette tal for lavt, hvorfor de bliver snydt for deres fradrag, hvis de ikke selv retter dette.

I 2022 er satsen på 1,98 kr./km, hvis du kører mellem 25-120 km dagligt.
Hvis du kører mere end 120 km dagligt, er satsen på 0.99 kr./km.

Kørseslsfradraget skal udfyldes i rubrik 51.

Vil du læse mere om firmabiler og især fri bil, så kan du se alle reglerne lige her.

Få hjælp til dine fradrag

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget er et fradrag alle i beskæftigelse er berettiget til. Fradraget beregnes automatisk af SKAT ud fra en procentsats af lønnen, og skal derfor ikke angives i nogen rubrik.

I 2022 er beskæftigelsesfradraget på 10,65% af din løn, dog kan dette aldrig overstige 41.600 kr.

Rentefradrag

Ligesom du skal betale skat, af eventuelle renteindtægter, har du mulighed for at få fradrag for dine renteudgifter. De relevante rubrikker for eventuelle rentefradrag finder du i rubrikkerne 41-44.

Fradrag ved indbetaling til fagforening og A-kasse

Kontingent til din fagforening og A-kasse kan også trækkes fra i hhv. rubrik 50 og 52. Du skal dog være opmærksom på at du max kan angive 6.000 kr. i rubrik 50, som vedrører fagforeningen.

Gaver til velgørende foreninger

Giver du i løbet af året penge til velgørende foreninger, kan du trække bidraget fra i skat. Dog kan du maksimum trække op til 17.200 kr. fra i skat. Dit bidrag skal udfyldes i rubrik 55. Du skal ligeledes være opmærksom på, at den velgørende forening skal være godkendt af SKAT. Du finder en liste over SKATs godkendte foreninger her.

Læs her om de 7 fradrag, som du ikke må glemme i din årsopgørelse

Få hjælp til dine fradrag