Budget

Hvad er et budget?

Et budget er når en virksomhed, laver et skøn over dens fremtidige økonomiske præstation inden for en given periode. Dette gøres ved at lave en opgørelse over virksomhedens forventede udgifter og indtægter.

Formålet med et budget er at følge op på, hvorvidt en virksomhed opfylder forventningerne, og senere hen diagnosticere hvad der går godt og knap så godt. Et budget kan altså ses som en handlingsplan, ledsaget af en økonomisk prognose.

Budgettets periode er som regel tilknyttet det indeværende regnskabsår, men de fleste budgetter deles typisk op i kortere perioder for at lette budgetkontrollen.

Få hjælp til budget

Er et budget et krav?

Der findes ingen lovmæssige krav om, at virksomheder skal lave et budget, men det er alligevel en praksis, de fleste virksomheder vælger at følge, blandt andet fordi det ofte er et krav fra banken, ledelsen og andre långivere i virksomheden, og fordi det som sagt er en løbende indikator, ift. hvor godt virksomheden præsterer.

Hvad er budgetkontrol og budgetafvigelse?

Budgetkontrol er når man sammenholder budgettet med regnskabet for den samme periode. Er der afvigelser mellem resultatet og det planlagte budget, kaldes dette for en budgetafvigelse. I tilfælde af budgetafgivelser er det vigtigt for virksomheden, at diagnosticere hvorfor resultatet ikke følger de oprindelige forventninger. Budget indgår også i projektstyring, som en vigtig bestanddel.

Få hjælp til budget

Hvad er et resultatbudget?

Et resultatbudget omhandler, som navnet antyder, det forventede resultat for virksomheden. Virksomhedens resultat udledes ved at lave en opgørelse over de forventede indtægter og omkostninger.

Der findes mange metoder, hvorpå man kan udarbejde et resultatbudget. Typisk vil budgettets form afspejle virksomhedens størrelse og aktivitet. Ofte er resultatbudgettet dog baseret på resultatopgørelsen fra samme periode forrige år. Budgettets udvikling baseres så ud fra en forventet procentsats ift. forrige år.

Hvad er et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget er en opgørelse over den forventede pengestrøm i virksomheden inden for en given periode. Hvor et resultatbudget kun angiver, om virksomheden generer overskud eller underskud ved periodens afslutning, siger det intet om pengestrømmen.

Likviditetsbudgettet tager højde for at indtægter og udgifter ikke kommer i en jævn strøm, og at en virksomhed derfor sagtens kan have et overskud ved årets afslutning, men stadig kan risikere, ikke at kunne betale alle sine udgifter i den indeværende periode pga. af et likviditetsunderskud.

Et likviditetsbudget skal således vise dine indtægter og udgifter i løbet af måneden, samt opgøre hvor mange penge du har i banken den sidste og første dag på måneden. 

Hjælp til budget

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder til hjælpe dig med at få styr på dit budget. Hos Ageras kan du få tilbud fra revisorer og bogholder helt gratis og uforpligtende.

Få hjælp til budget