Feriepenge

Hvad er feriepenge?

Feriepenge er penge, som medarbejder modtager fra sin arbejdsgiver, der har ret til løn under ferie. 

Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere i Danmark krav på at få udbetalt deres optjente feriepenge af deres arbejdsgiver og herefter afholde ferie. Som lønmodtagere optjener du feriepenge i kalenderåret, men kan først få dem udbetalt i det efterfølgende ferieår, som begynder d. 1 maj efter optjeningsåret, og slutter d. 30 april året efter.

Hvem har ret til feriepenge?

Ferieloven omfatter alle lønmodtagere i Danmark. Det er underordnet, hvorvidt du er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, eller om det er din hoved- eller bibeskæftigelse.

Dog gælder ferieloven undtagelsesvist ikke for lønmodtagere, som er ansat som tjenestemand i staten eller folkekirken, da disse er underlagt nogle andre regler.

Du betragtes heller ikke som lønmodtager i ferielovens forstand, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og ejer hele eller dele af virksomheden, du arbejder i, da der så ikke er tale om et normalt lønmodtagerforhold. Du betragtes heller ikke som lønmodtager, hvis du har afgørende indflydelse, på den daglige drift i virksomheden du arbejder i. Eksempelvis hvis du arbejder som administrerende direktør.

Ledige har ligeledes heller ikke ret til at få udbetalt feriepenge, men kan få udbetalt feriedagpenge i stedet. Du kan læse mere om feriedagpenge her.

Hvor meget får man udbetalt i feriepenge?

Hvor meget du får udbetalt under din ferie, kommer an på, hvorvidt du har ret til betalt ferie af din arbejdsgiver, eller her ret til feriegodtgørelse, som også kaldes for feriepenge.

I tilfælde af at du har ret til betalt ferie, optjener man som lønmodtager 2,08 feriedage for hver måneds ansættelse. Lønmodtagere der har været ansat i et helt kalenderår, har derfor optjent 25 feriedage, og har derfor krav på at holde 5 ugers betalt ferie. Ydermere har lønmodtageren krav på at afholde minimum 3 af ugerne som én sammenhængende ferie, som kaldes for hovedferien. Dog skal hovedferien afholdes inden for perioden d. 1 maj til d. 30 september.

Uanset hvor meget ferie du som lønmodtageren har optjent, har du dog altid krav på at holde 5 ugers ferie, men bliver selvfølgelig så kun betalt det antal feriedage, som du har optjent.

I tilfælde af at du har ret til feriegodtgørelse eller feriepenge, bliver dette opgjort ud fra 12,5% af din samlede skattepligtig løn i løbet af et år.

Hvornår får man udbetalt feriepenge?

Som lønmodtager, skal man selv søge om at få udbetalt sine feriepenge ifm. afholdelse af ferie. De bliver udbetalt af Feriekonto, ens arbejdsgiver eller en feriekasse, og man kan bestille sine feriepenge på www.borger.dk, uanset hvem som administrerer dine optjente feriepenge.

Som udgangspunkt skal du afholde din ferie i ferieåret, og du kan derfor tidligst få udbetalt dine feriepenge d. 1 maj. Du kan ligeledes tidligst få udbetalt dine feriepenge en måned før din første feriedag.

Kan man få udbetalt feriepenge uden at afholde ferie?

Som udgangspunkt skal du holde din ferie i ferieåret. Der kan dog være en masse grunde til, hvorfor du er forhindret i dette. Dette kaldes for feriehindring, og kan f.eks. opstår ifm. med udlandsophold, barsel eller sygdom.

Har du ikke mulighed for at afholde din hovedferie i perioden d. 1 maj til d. 30 september, kan du søge om betaling for hovedferien fra d. 10 september.

Har du ikke mulighed for at afholde din restferie i ferieåret fra d. 1 maj til d. 30 april, kan du søge om betaling for restferien fra d. 20 april.

Få hjælp fra en revisor

Hvis du har brug for yderligere hjælp til begregning af feriepenge, kan det være en god idé at få hjælp fra en revisor. Hos ageras kan du modtage 3 gratis tilbud fra revisorer helt gratis og uforpligtende.

Få 3 gratis tilbud fra revisorer her