Løn

Hvad er løn?

Løn er den økonomiske kompensation, en arbejdsgiver betaler en medarbejder for dennes arbejde. Typisk bliver lønnen udbetalt til de ansatte på månedsbasis, men dette kan variere fra arbejdsgiver til arbejdsgiver.

Få 3 gratis tilbud fra revisorer og bogholdere

Krav til lønseddel

Arbejdsgivere er forpligtiget af loven til at udarbejde og udlevere en lønseddel til medarbejderen, for hvér gang der udbetales løn. Dette skyldes at lønsedlen er lønmodtageren kvittering for, at der retmæssigt er betalt A-Skat og AM-bidrag.

Beløbene på lønsedlen skal stemmeoverens med lønsmodtagerens ansættelseskontrakt eller den gældende overenskomst.

Ydermere er det lovpligtigt at lønsedlen indeholder følgende information:

 • Arbejdsgivers oplysninger: Arbejdsgiverens navn, adresse samt CVR- eller SE-nummer.
   
 • Lønmodtagerens oplysninger: Lønmodtageresn navn, adresse samt CPR-nummer eller medarbejdernummer.
   
 • Lønperiode og indkomstår: Lønsedlen skal henfører til den specifikke lønperiode og det pågældende indkomstår.
   
 • Antal arbejdstimer: Lønmodtagerens antal arbejdstimer for lønperioden skal være oplyst på lønseddlen, da det har betydning for ATP-bidraget, samt eventuel fremtidig beregning af offentlige ydelser som dagpenge, sygedagpenge, efterløn mv.
   
 • Løn før skat: Bruttolønnen viser den aftalte løn, før der trækkes A-skat og Am-bidrag.
   
 • Pensionsbidrag: Det beløb af lønnen der tilbagebeholdes til pension, herunder ATP.
   
 • AM-bidrag: Det beløb af lønnen som arbejdsgiveren fratrækker til SKAT, og som udgør arbejdsmarkedsbidraget. Beløbet beregnes ud af AM-grundlaget.
   
 • A-skat: Det beløb af lønnen som arbejdsgiveren fratrækker og tilbageholder til SKAT, som beregnes ud fra A-indkomsten.
   
 • Skattekort: Oplysninger om skattetkortet, som medarbejderens fradrag og trækprocent.
   
 • Løn efter skat: Viser hvad der rent faktisk bliver udbetalt til lønmodtagerens bankkonti. Dette kaldes også for nettolønnen.

VIDSTE DU: Lønsystemet Salary er en del af Ageras Group. Med Salarys lønsystem, kan du nemt og hurtigt lave løn til jeres ansatte.

Udlevering af lønseddel til lønmodtageren

Arbejdsgiveren skal udlevere lønseddlen til lønmodtageren, når lønnen udbetales. Lønseddlen kan både udleveres elektronisk eller på papir.

Arbejdsgiveren skal sikre, at ingen andre har adgang til lønsedlen. Derudover har arbejdesgiveren også pligt til at opbevare lønsoplysningerne i 5 år.

OBS. Personalegoder som fri bil eller fri telefon skal også fremgå af din lønseddel. 

Få 3 gratis tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere