Kapacitetsomkostninger (faste omkostninger)

Kapacitetsomkostninger (faste omkostninger)

Kapacitetsomkostninger omtales også som faste omkostninger. Dette gør de fordi, at omkostningerne på kort sigt er relativt fastlåste, uagtet om virksomhedens afsætning stiger eller falder.

Omkostningerne afholdes, som navnet antyder til at etablere og opretholde virksomhedens kapacitet. Virksomhedens kapacitet dækker over nogle rammer, som gør, at virksomheden kan stå til rådighed over for kunderne og i det hele taget eksistere. Kapacitet er således bl.a. lokaler, ansatte, inventar m.m. Derfor er typiske eksempler på kapacitetsomkostninger husleje, løn, kørsel og transport, it og telefoni. Omkostninger er også en vigtig bestanddel ift. projektstyring. Læs mere her.

Man sondrer mellem 2 slagskapacitetsomkostninger, som vil blive gennemgået herunder.

Kontante kapacitetsomkostninger

Kontakte kapacitetsomkostninger er omkostninger, hvor betalingen tidsmæssigt finder sted samtidigt med brugen af den pågældende kapacitet. Eksempler på kontakte kapacitetsomkostninger kan være husleje eller rengøring.

Nogle gange sondres der også mellem kontante- og salgsfremmende omkostninger. Salgsfremmende omkostninger afholdes for at optimere virksomhedens salg i fremtiden – som f.eks. omkostninger forbundet med markedsføring.

Afskrivninger

Afskrivninger er omkostninger, som modsat kontante kapacitetsomkostninger ikke har tidsmæssigt sammenfald med brugen af kapaciteten. Således vil en virksomhed købe et aktiv som f.eks. en bil eller en ejendom, her betales omkostningen på én gang, for et aktivt som vil blive brugt over flere år.

Kapacitetsomkostninger pr. enhed

Kapacitetsomkostninger pr. enhed er et nøgletal, hvor de samlede kapacitetsomkostninger holdes op mod størrelsen på afsætningen.

Da kapacitetsomkostningerne som sagt ikke påvirkes af afsætningen, vil kapacitetsomkostningerne falde, i takt med at afsætningen stiger og omvendt.

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere