Kapacitetsomkostninger (faste omkostninger)

Hvad er kapacitetsomkostninger?

Kapacitetsomkostninger omtales også som faste omkostninger. Dette gør de, da omkostningerne på kort sigt er relativt fastlåste, uagtet om virksomhedens afsætning stiger eller falder.

Omkostningerne afholdes, som navnet antyder til at etablere og opretholde virksomhedens kapacitet. 

Virksomhedens kapacitet dækker over nogle rammer, som gør, at virksomheden kan stå til rådighed overfor kunderne og i det hele taget eksistere. Kapacitet er således bl.a. lokaler, ansatte, inventar m.m. Derfor er typiske eksempler på kapacitetsomkostninger husleje, løn, kørsel og transport, it og telefoni.

Omkostninger er også en vigtig bestanddel i forhold til projektstyring.

Få hjælp til kapacitetsomkostninger

Hvilke typer kapacitetsomkostninger findes der?

Man sondres som udgangspunkt mellem tre slags kapacitetsomkostninger, afhængigt af hvornår omkostningerne bliver realiseret.

Kontante kapacitetsomkostninger

Kontante kapacitetsomkostninger er omkostninger, hvor betalingen tidsmæssigt finder sted samtidigt med brugen af den pågældende kapacitet. Eksempler på kontante kapacitetsomkostninger kan være husleje eller rengøring.

Salgsfremmende omkostninger

Nogle gange sondres der også mellem kontante- og salgsfremmende omkostninger. Salgsfremmende omkostninger afholdes for at optimere virksomhedens salg i fremtiden – som f.eks. omkostninger forbundet med markedsføring.

Afskrivninger

Afskrivninger er beregnede kapacitetsomkostninger, som modsat kontante kapacitetsomkostninger ikke har tidsmæssigt sammenfald med brugen af kapaciteten. Således vil en virksomhed købe et aktiv som f.eks. en bil eller en ejendom, her betales omkostningen på én gang, for et aktivt som vil blive brugt over flere år.

Få hjælp til kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger pr. enhed

Kapacitetsomkostninger pr. enhed er et nøgletal, hvor de samlede kapacitetsomkostninger holdes op mod størrelsen på afsætningen.

Da kapacitetsomkostningerne som sagt ikke påvirkes af afsætningen, vil kapacitetsomkostningerne falde, i takt med at afsætningen stiger og omvendt.

Hjælp til kapacitetsomkostninger

Hvis du gerne vil have rådgivning omkring dine kapacitetsomkostninger, kan det være en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder. Hos Ageras kan du få gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere.

Få hjælp til kapacitetsomkostninger