Nøgletal

Hvad er nøgletal?

Nøgletal anvendes til at analysere en virksomheds regnskab. Nøgletal kan således give værdifuld information om virksomhedens økonomi, og om hvordan virksomheden præsterer. 

Virksomeden kan også analysere dens løbende udvikling ved at sammenligne nøgletallene fra tidligere regnskabsår.

Virksomheder sammenligner også nøgletal med deres konkurrenter. Dog kan man aldrig sammenligne nøgletal på tværs af brancher, da den pågældende branche kan være determinerende for nogle nøgletal.

Få hjælp til nøgletal

Hvad er de vigtigste nøgletal?

Nedenfor gennemgås nogle af de mest væsentligste nøgletal, samt formler og beregning for nøgletallene. De er vigtige at kende når man driver en virksomhed eller skal lave en regnskabsanalyse. 

  • Afkastningsgrad = Resultat før finansielle omk. x 100/ Samlede aktiver

  • Overskudsgrad = Resultat før finansielle omk. x 100/ Omsætning

  • Dækningsgrad = Dækningsbidrag x 100 / Omsætning

  • Nulpunktsomsætning = Kapacitetsomkostninger x 100 / Dækningsgrad

  • Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 / Samlede aktiver

  • Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld

  • Egenkapitalens forrentning = Resultat efter finansielle omk. x 100 / Egenkapital

  • Kreditorernes omsætningshastighed = Varekøb / Kreditorer

  • Debitorernes omsætningshastighed = Omsætning / Debitorer

Få hjælp til nøgletal

Hvad er afkastningsgrad?

Afkastningsgraden illustrerer virksomhedens evne til at forrente den samlede kapital – dvs. både egen- og fremmedkapital. Sagt på en anden måde illustrerer dette nøgletal om virksomheden er en god investering, for både ejere såvel som långivere. 

Afkastningsgraden skal være højere end markedsrenten, før denne kan betragtes som værende tilfredsstillende. Er dette ikke tilfældet, vil det være en bedre investering blot at lade pengene stå på en konto. 

Hvad er overskudsgrad?

Overskudsgraden illustrerer en virksomheds indtjeningsevne, det vil sige evnen til at skabe overskud ud fra omsætningen. Overskudsgraden viser altså hvor stor en procentdel overskuddet udgør af den samlede omsætning. 

Nøgletallet fortæller altså, hvor god virksomheden er til at holde sine omkostninger nede ift. dens omsætning. Har virksomheden en overskudsgrad på 6%, vil virksomheden altså opnå et overskud på 6 kroner, per 100 kroner den omsætter for. 

Få hjælp til nøgletal

Hvad er dækningsgrad?

Dækningsgraden illustrerer hvor stor del af virksomhedens omsætning, der er tilbage efter de variable omkostninger er fratrukket. Altså hvor stor en del dækningsgraden udgør af omsætningen. 

Dækningsbidraget skal således kunne dække virksomhedens faste omkostninger. Jo højere dækningsgraden er, jo lavere er virksomhedens variable omkostninger og omvendt.

Hvad er nulpunktsomsætning?

Som navnet antyder, viser dette nøgletal, hvor meget virksomheden mindst skal sælge, før den har dækket de variable og faste omkostninger før renter.

Få hjælp til nøgletal

Hvad er aktivernes omsætningshastighed?

Dette nøgletal illustrerer virksomhedens evne til at skabe omsætning, ud fra den kapital der er bundet i de forskellige aktiver. Aktivernes omsætningshastighed viser således virksomhedens kapitaltilpasningsevne.

 Aktivernes omsætningshastighed skal helst fastholdes eller stige. Hvis de derimod falder, er det typisk fordi, at virksomheden ikke er i stand til at reducere sine aktiver, i samme grad som omsætningen falder.

Hvad er soliditetsgrad?

Nøgletallet illustrerer hvor stor en del af virksomheden aktiver, som er finansieret af egenkapital, og dermed også, hvor stort et tab virksomheden kan klare, før dette påvirker fremmedkapitalen. En høj soliditetsgrad vidner således om en lav risiko for långivere.

Få hjælp til nøgletal

Hvad er likviditetsgrad?

Likviditetsgraden illustrerer virksomhedens betalingsevne. Likviditetsgraden ser på relationen mellem virksomedens omsættelige aktiver, altså aktiver virksomheden hurtigt kan omsætte til kapital, og virksomhedens kortsigtet forpligtigelser. 

Nøgletallet er således et udtryk for, om virksomheden er i besiddelse af omsættelig værdi, og at denne værdi kan dække virksomhedens kortsigtede forpligtelser.

Hjælp til beregning af nøgletal

Nøgletal er et vigtigt redskab i dit regnskab, og det kan derfor være en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder. Hos Ageras kan du få gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og advokater.

Få hjælp til nøgletal