Risikoanalyse

Risikoanalyse

Kort sagt hjælper en risikoanalyse, med at analysere den risiko en virksomhed står overfor. Der findes ingen universel risikoanalyse, da den enkelte analyse tilpasses til den pågældende virksomhed. Dog indeholder mange risikoanalyser følgende 3 trin:

  • Først identificeres virksomhedens risici. En risici er potentielle fremtidige problemer, som endnu ikke har vist sig. Dette omtales derfor også som fareidentifikation. En virksomhed kan sagtens have kendskab til en række risici uden at anvende en risikoanalyse. Dog kan risikoanalysen være med til at identificere risici, som virksomheden ikke havde kendskab til førhen.
     
  • Herefter beregnes og vurderes sandsynligheden for de identificeret risici, og heraf også deres konsekvenser for virksomheden.
     
  • Det overordnede formål med en risikoanalyse er, at virksomheden er bedst muligt forberedt på sandsynlige risici. Derfor udarbejdes en handleplan på baggrund af de identificeret risici, deres sandsynlighed og de dertilhørende konsekvenser.

Der findes både skemaer og skabeloner på nettet, hvor virksomheden selv har mulighed for at udarbejde en risikoanalyse. Dog vil man se at større virksomheder gør brug af konsulenter, advokater og revisorer i udarbejdelsen af en risikoanalyse.

Klik her for at få tilbud fra advokater og revisorer