Revisor

Revisor

Først og fremmest er en revisor ikke en beskyttet titel. Det betyder, at alle og enhver principielt kan gå ud og kalde sig revisor.

I Danmark er der to autorisationsordninger til revisor-erhvervet, som man i dagligt tale omtaler som godkendte revisorer. De to typer godkendte revisorer er de statsautoriseret revisorer og de registrerede revisorer, hvor begge titler er beskyttet.

De godkendte revisorer har to primære opgaver; revision og rådgivning.
Det er revisorens opgave at gennemgå regnskabet, og sikre sig at det giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Ydermere bruger mange også en revisor som en sparringspartner, der både økonomisk og strategisk er med til at optimere virksomheden på en række områder gennem rådgivning.

Kun godkendte revisorer kan underskrive en såkaldt revisorerklæring, eksempelvis i forbindelse med årsrapporter som skal indberettes, eller andre erklæringer som ligeledes skal indsendes til de offentlige myndigheder.

Hvornår har man behov for en revisor?

Du skal som minimum bruge en revisor, hvis du ejer en virksomhed, som er underlagt revisionspligt. Men mange inklusivt privatpersoner vælger også at bruge en revisor til en lang række andre regnskabsopgaver, selvom de lovmæssigt ikke er forpligtiget til det. Eksempelvis er det ikke unormalt at en revisor også står for bogføring, momsindberetning samt udarbejdelse af årsregnskab og selvangivelser.

Revisionspligt

Revisionspligt er når virksomheden er lovmæssigt forpligtiget til at få en revisor til at gennemgå årsrapporten og foretage såkaldt revision. Når dette er gjort, udarbejder revisoren en revisorerklæring, som bliver vedlagt årsrapporten. 

Personligt ejet virksomheder, som er enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber (K/S), kan aldrig være underlagt revisionspligt.

Selskaber som iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S), er ifølge årsregnskabsloven underlagt revisionspligt, hvis de i to regnskabsår i træk overskrider to af følgende størrelser:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • Netteomsætning på 8 mio. kr. 
  • Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Overskrider virksomheden ikke to ud af tre ovennævnte ting, kan den fravælge revision. Dette kan kun gøres ved en ordinær generalforsamling, hvorefter fritagelsen skal fremgår i selskabets vedtægter, samt oplyses i ledelsespåtegningen, for det år fravalget af revision foretages.  

Har du brug for en revisor?

Hvis du mangler en revisor, kan du med fordel benytte dig af Ageras, som formidler kontakt mellem virksomheder, privatpersoner og revisorer. Du skal blot udfylde formularen herunder, og så modtager du 3 gratis og uforpligtende tilbud, der er skræddersyet efter lige præcis dine behov.

Klik her for at få tre tilbud fra revisorer