SE-nummer

SE-nummer

SE-nummeret blev oprindeligt indført i 1985, og står for Stamregister over Erhvervsdrivende. Nummeret blev oprindeligt anvendt som et identifikationsnummer af juridiske enheder som f.eks. virksomheder, akkurat som CVR-nummeret gør i dag. I 1999 bliver Det Central Virksomhedsregister (CVR) dannet, og CVR-nummeret erstatter SE-nummeret.

I dag bruges SE-nummeret som et undernummer til CVR-nummeret. Af skatte- eller afgiftsmæssige hensyn kan der være behov for underliggende identifikation i en virksomhed. Således muliggør SE-numre, at der kan drives flere forskellige virksomheder under samme CVR-nummer. Dette kan være oplagt, hvis virksomheden beskæftiger sig med meget forskellige erhverv, som heraf er underlagt forskellige regler vedr. skatter og afgifter. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere