SE-nummer

Hvad er et SE-nummer?

SE-nummeret står for Stamregister over Erhvervsdrivende. Nummeret blev oprindeligt anvendt som et identifikationsnummer af juridiske enheder som f.eks. virksomheder, akkurat som CVR-nummeret gør i dag. I 1999 blev Det Central Virksomhedsregister (CVR) dannet, og CVR-nummeret erstattede SE-nummeret.

I dag bruges SE-nummeret som et undernummer til CVR-nummeret. Af skatte- eller afgiftsmæssige hensyn kan der være behov for underliggende identifikation i en virksomhed. Således muliggør SE-numre, at der kan drives flere forskellige virksomheder under samme CVR-nummer. 

Dette kan være oplagt, hvis virksomheden beskæftiger sig med meget forskellige erhverv, som heraf er underlagt forskellige regler vedr. skatter og afgifter. 

Få hjælp til at registrere et SE-nummer

Hvad er forskellen på et SE-nummer og CVR-nummer?

På grund af deres tætte lighed kan det være udfordrende at skelne mellem et SE-nummer og et CVR-nummer. Forskellen er, at alle virksomheder fra og med registreringstidspunktet i Erhvervsstyrelsen skal have et CVR-nummer, som er lovpligtigt. 

Hvis en virksomhed ikke skal opdeles i forskellige forretningsafdelinger, er det ikke nødvendigt for selskabet at bruge SE-numre. Det er derfor valgfrit at bruge et SE-nummer som et middel til at oprette flere administrative afdelinger i din virksomhed.

Få hjælp til at registrere et SE-nummer

Hvordan får jeg et SE-nummer?

Du skal have et CVR-nummer og være registreret i Erhvervsstyrelsen for at være berettiget til at ansøge om et SE-nummer. Kun virksomheder, der falder ind under en af følgende kategorier, vil være berettiget til at modtage et SE-nummer, da et SE-nummer skal være knyttet til et CVR-nummer:

  • Anpartsselskab (ApS)

  • Aktieselskab (A/S)

  • Enkeltmandsvirksomhed

  • Interessentskab (I/S)

  • Iværksætterselskab (IVS)

  • Personlig ejet mindre virksomhed (PMV)

Hjælp til at få registreret et SE-nummer

Hvis gerne vil starte din egen virksomhed, så kan det være god i det at få hjælp fra en revisor eller advokat, når du skal registrere en administrativ enhed, der får tilknyttet eget SE-nummer til CVR-nummeret. Hos Ageras kan du få gratis og uforpligtende tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere.

Få hjælp til at registrere et SE-nummer