4.33 / 3 bedømmelser

Lotte Jensen

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Øernes Revision / Lægers & Tandlægers Revisionskontor Sjælland kan give dig et kvalificeret tilbud.
Ingen personlig tekst angivet

  • ikke angivet
  • ikke angivet
  • ikke angivet
  • ikke angivet

Ingen ekspertise angivet

Ingen certificeringer angivet

Ingen erhvervserfaring angivet

Inden uddannelse angivet

Ingen kurser angivet

Ingen priser eller titler angivet

  • dansk -
    Native or bilingual proficiency