A-skat

A-skat

A-indkomst er en skatteteknisk betegnelse for den primære type indtægter, hvor der ved udbetalingen tilbageholdes foreløbig skat. Denne skat kaldes for A-skat. Derudover fratrækkes A-indkomsten også AM-bidrag, ATP og andre pensionsordninger administreret af arbejdsgiveren, inden A-indkomsten udbetales. A-indkomst består typisk af løn, pension, dagpenge, SU mm.

Såfremt du modtager B-indkomst, fordi du f.eks. er selvstændig erhvervsdrivende, arbejder som konsulent, modtager honorarbetaling eller noget helt andet, skal du betale B-skat. Ved B-skat har du selv pligt til at indberette og betale skatten. Dette kan du læse mere om her.

Hvordan betaler jeg A-skat?

Som sagt er det arbejdsgiverens ansvar at tilbageholde den foreløbige skat inden udbetaling af lønnen. Således indberetter arbejdsgiveren også din samlede A-indkomst, og denne vil heraf fremgå af din selvangivelse. Med andre ord betaler du automatisk din A-skat. Du skal dog stadig selv sørge for at rette din årsopgørelse til, således at du hverken betaler for lidt eller for meget i skat. 

Klik her for at få revisorhjælp til din årsopgørelse