A-skat

Hvad er A-skat?

A-indkomst er en skatteteknisk betegnelse for den primære type indtægter, hvor der ved udbetalingen tilbageholdes foreløbig skat. Denne skat kaldes for A-skat. Derudover fratrækkes A-indkomsten også AM-bidrag, ATP og andre pensionsordninger administreret af arbejdsgiveren, inden A-indkomsten udbetales. A-indkomst består typisk af løn, pension, dagpenge, SU mm.

Såfremt du modtager B-indkomst, fordi du f.eks. er selvstændig erhvervsdrivende, arbejder som konsulent, modtager honorarbetaling eller noget helt andet, skal du betale B-skat. Ved B-skat har du selv pligt til at indberette og betale skatten.

Der er ikke nogen fast sats for A-skat, da den bestemmes af hvad ens personlige indkomst er. I Danmark fungerer det således at trækprocenten af høj, hvis ens primære indtægt også er høj.

Få revisorhjælp til din årsopgørelse

Hvor meget skal jeg betale i A-skat?

Det er ikke ens for alle, hvor meget man betaler i A-skat. Medarbejdere har et AM-bidrag og et ATP-bidrag dom fratrækkes ens bruttoløn. Derudover har man hver især et personligt fradrag, men dette bestemmes af hvor høj ens årslån er. Det tilbageværende beløb der står tilbage efter fradragene bliver der trukket A-skat fra. 

Man kan se, hvor meget man skal betale i A-skat på SKAT’s hjemmeside, hvor man kan udregne det, ved at indtaste det beløb man forventer at tjene næste år.  

Hvordan betaler jeg A-skat?

Som sagt er det arbejdsgiverens ansvar at tilbageholde den foreløbige skat inden udbetaling af lønnen. Således indberetter arbejdsgiveren også din samlede A-indkomst, og denne vil heraf fremgå af din selvangivelse. Med andre ord betaler du automatisk din A-skat. Du skal dog stadig selv sørge for at rette din årsopgørelse til, således at du hverken betaler for lidt eller for meget i skat. 

A-skat som selvstændig

Som ejer af en enkeltmansvirksomhed, er det overskudet man står tilbage med som man betragter som ens løn. Hvis man derimod ikke står tilbage med noget overskud, så betaler man ikke A-skat. Man skal huske at justere sin forskudsopgørelse i forbindelse med, at man generer overskud. 

Hvis du derimod har et job ved siden af din personligt ejet virksomhed, som vil betragtes som dit primære arbejde, så skal man betale A-skat af lønne fra dette arbejde og ikke af sit overskud fra ens virksomhed. 

Få hjælp fra en revisor

Det kan muligvis være en god idé at få hjælp fra en revisor til hjælp med afregning af ens A-skat. 

Få 3 gratis tilbud fra revisorer