AES-bidrag

Hvad er AES?

AES er et bidrag som virksomhedsejere betaler. Det sikrer dine ansatte, så de kan få erstatning, hvis de får en erhvervssygdom. Din medarbejder kan få erstatning, når sygdommen har medført varige gener og skyldes arbejdet eller forhold på arbejdspladsen. AES står for arbejdsskadeerstatning.

En erhvervssygdom kan være:

  • Tennisalbue
  • Høreskader
  • Eksem 
  • Allergi
  • Ryglidelser
  • Synsforstyrrelser.

Dette er blot et udsnit, da der er mange andre sygdomme, der kan anerkendes som en erhvervssygdom.

En erhvervssygdom kan fx opstå ved:

  • Tungt arbejde
  • Armene holdt højt over hovedet 
  • Gentagne bevægelser, der skaber slitage
  • Arbejde med giftige og farlige stoffer.

Hvad er forskellen på en erhvervssygdom og en arbejdsulykke?

Det lyder som det samme. Men forskellen er alligevel vigtig at kende til. En erhvervssygdom skiller sig ud fra en arbejdsulykke, da en arbejdsulykke er en skade, der sker pludseligt eller højst 5 dage efter handlingen, der skabte skaden. Det som de to forrmer har til fælles er dog, at begge former for lidelser er opstået på/pga. arbejdspladsen.

Hvad ligger satsen på?

Antal medarbejdere (eksempel) Sats pr. medarbejder Total
10 177,25 kr. 1.172,5 kr.
15 177,25 kr. 2.658,75 kr.

Findes der andre bidrag?

AES er dog ikke det eneste bidrag, du skal betale. Du skal også indbetale bidrag til AUB, Finansiering, AFU og meget mere.

Som arbejdsgiver betaler du bidrag for hvert kvartal, så dine medarbejdere har denne sikkerhed. Hvis du er i tvivl om, hvor meget du skal betale, så kan du altid få hjælp gennem Ageras. Få 3 gratis tilbud på en revisor, der kan hjælpe dig. 

Få 3 gratis tilbud her