Forskudsopgørelse

Forskudsopgørelse

Forskudsopgørelsen er en oversigt over, hvad SKAT forventer, du skal betale i skat i det kommende år, ud fra et skøn over hvad du har af indtægter og udgifter.

Skattekort

Øverst på din forskudsopgørelse finder du dit skattekort. Skattekortet indeholder din trækprocent, altså hvor meget du skal betale i skat af din indkomst. På skattekortet findes også dit samlet udregnet fradrag fordelt ud på pr. dag, pr. uge, pr. 14-dag og pr. måned.

Forskudsopgørelsen bliver gjort tilgængelig hvert år i november, og er baseret på oplysningerne fra din forskudsopgørelse fra sidste indkomstår. Det betyder, at din nye forskudsopgørelse kan været baseret på forældet oplysninger. Det er derfor en god idé at gå din forskudsopgørelse i gennem, når den bliver gjort tilgængelig for at undgå at skulle betale for meget eller for lidt i skat.

Husk at lave rettelser

Såfremt du har behov for at rette og ændre oplysningerne i forskudsopgørelsen, bør dette gøres, inden du får udbetalt din første løn i det nye år, som for de flestes vedkommende er i slutningen af januar. Ændrer du i din forskudsopgørelse, bliver dit skattekort automatisk opdateret i henhold til de nye ændringer, og det nye skattekort sendes herefter automatisk til din arbejdsgiver eller til andre, som udbetaler dig penge som eksempelvis SU.

Det er dog aldrig for sent at rette i din forskudsopgørelse, da den kan, og bør, ændres i løbet af hele året, hvis du oplever ændringer i dit liv, som påvirker dine skatteforhold.

Du kan ændre oplysningerne i din forskudsopgørelse på SKATs hjemmeside www.tastselv.skat.dk.

Ændringer i dine skattepligtige indtægter

Hvis du oplever ændringer i dine arbejdsforhold eksempelvis, hvis du får et nyt job med en højere eller lavere løn, eller oplever ændringer i andre af dine skattepligtige indtægter, bør du rette dette i din forskudsopgørelse, da dette både kan have indvirkning på din trækprocent og dit beskæftigelsesfradrag. Dit beskæftigelsesfradrag udregnes nemlig automatisk ud fra din lønindkomst.

Nedenfor ser du en oversigt over typiske rubrikker, der skal rettes i din forskudsopgørelse ifm. ændringer af skattepligtige indtægter:

  • Lønindkomst: Rubrik 10
  • Arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge: Rubrik 13
  • SU: Rubrik 306
  • Kontanthjælp: Rubrik 216
  • Renteindtægter: Rubrik 31
  • Lejeindtægt: Rubrik 33

Køb eller salg af ejendom

Køber du en ejendom, skal du huske at oplyse din ejerandel af ejendommen i rubrik 78. Ejendomsværdiskatten indregnes automatisk i din samlede skat for året. Ud over ejerandelen skal du også angive renteudgifterne ifm. lånene for at udnytte de fradrag, som er forbundet med disse udgifter. Dette gøres i rubrikkerne 41, 42 og 43.

Da du kun skal betale ejendomsskat, så længe du ejer en ejendom, er det også vigtigt, at du retter din forskudsopgørelse efter salget af en ejendom. I rubrik 77 kan du angive flyttedatoen. Ydermere vil salget af din ejendom typisk også have en indvirkning på dine lån og dermed dine renteudgifter. Derfor er det også en god idé igen at kigge på rubrikkerne 41, 42 og 43 ifm. salg af en ejendom.

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Har du mere end 12 km til din arbejdsplads, har du ret til at få et kørsels- eller befordringsfradrag. Kørseslfradraget finder du i rubrik 51. Du skal være opmærksom på, at du kun er berettiget til kørselsfradrag for de dage, du faktisk arbejder. Hvis dit kørselfradrag automatisk er udregnet af SKAT, er antallet af arbejdsdage om året sat til 216, hvilket ikke nødtvendigvis er korrekt for lige præcis dig.

I 2021 er satsen på 1,90 kr./km, hvis du kører mellem 25-120 km dagligt.
Hvis du kører mere end 120 km dagligt, er satsen på 0,95 kr./km. (1,90 kr. i yderkommuner)

Andre typiske fradrag

Udover at have styr på din indkomst, og angive de korrekte oplysninger for fradrag ifm. renteudgifter og kørsel, er der også en række andre typiske fradrag, du skal være opmærksom på i din forskudsopgørelse.

Har du givet penge til velgørende foreninger, kan du trække dit bidrag på op til 14.800 kr. fra i skat. Dette skal udfyldes i rubrik 55.

Kontingent til din fagforening og A-kasse kan også trækkes fra i hhv. rubrik 50 og 52. Du skal dog være opmærksom på at du max kan angive 6.000 kr. i rubrik 50, som vedrører fagforeningen.

Forskudsopgørelse med enkeltmandsvirksomhed

Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal du betale skat af virksomhedens overskud, præcis ligesom du ville skulle gøre det, hvis du var normal lønmodtager. Det er din egen pligt, at udregne det forventede overskud eller underskud, og angive dette i din forskudsopgørelse. Forventer du overskud angives dette i rubrik 221. Forventer du derimod et underskud angives dette i rubrik 435.

Ud fra hvad du selv har angivet i din forskudsopgørelse, beregnes det hvor meget du skal betale i skat. Dette kaldes for B-skat, og opkræves af SKAT hver måned pånær i juni og december via et tilsendt girokort.  Du kan læse mere om B-skat her.

Klik her for at få tilbud fra revisorer til forskudsopgørelsen