Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er, som navnet antyder, en virksomhedsform hvor der kun er én, og kun kan være én ejer af virksomheden. Virksomheden er personligt ejet, hvilket betyder at ejeren personligt ejer hele virksomheden og alle dens aktiver.

Der er ingen kapitalkrav ved oprettelse af en enkeltmandsvirksomhed. Det betyder, at der ikke er et minimumskrav, for hvor meget kapital der skal indskydes i virksomheden.

Dog skal man være opmærksom på, at man hæfter personligt for virksomhedens forpligtigelser. Denne risiko betyder, at hvis virksomheden generer et underskud, og ikke kan betale sine forpligtigelser, så kan kreditorerne gøre krav på ejerens personlige formue og aktiver som f.eks. hus og bil. I værste fald kan man gå personligt konkurs.

Årsregnskab

Ud over den hurtige og nemme registrering, og det ikkeeksisterende kapitalkrav, er enkeltmandsvirksomheder også populære pga. at enkeltmandsvirksomheder ikke er forpligtiget til at udarbejde og indberette årsrapport til Erhvervsstyrrelsen. Oplysninger om virksomhedens økonomi, kan således holdes hemmelige for offentligheden.

Såfremt at virksomheden frivilligt ønsker at aflægge årsrapport, skal rapporten leve op til reglerne i årsregnskabsloven for virksomhedsklasse A. Du kan læse mere om årsregnskabsloven og de forskellige virksomhedsklasser her.

Du skal være opmærksom på, at enkeltmandsvirksomheder stadig skal bogføre jf. bogføringsloven.

Klik her for at få tilbud på udfærdigelse af årsregnskab

Beskatning

Som udgangspunkt beskattes alle enkeltmandsvirksomheder efter personskatteordningen, hvor indtægten beskattes som personlig indkomst.
Du kan dog også vælge at blive beskattet efter enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Det kan være svært at gennemskue, hvilken løsning der er optimal for lige præcis dig. Derfor kan det være en fordel, at benytte sig af en revisor, når man skal vælge skatteordning for sin enkeltmandsvirksomhed.

Sådan opretter du en enkeltmandsvirksomhed

Det er meget nemt og ligetil af oprette en enkeltmandsvirksomhed.
Du skal blot bruge dit NemID, og så herefter udfylde en formular på Erhvervsstyrrelsens hjemmeside lige her.

Offentlig forsørgelse

Generelt set må man ikke oprette en enkeltmandsvirksomhed, hvis man er på offentlig forsørgelse som f.eks. kontakthjælp eller understøttelse. Gør du det alligevel, vil du miste din offentlige forsørgelse.

Hvis du har en særlig tilladelse, kan du dog godt oprette en virksomhed, selvom du modtager offentlig forsørgelse.

Det skal understreges, at hvis du modtager SU, kan du stadig sagtens oprette en enkeltmandsvirksomhed.

Virksomhedsomdannelse

Det kan være en fordel at omdanne sin enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab (ApS), såfremt virksomheden vokser sig stor. Dette gøres for at minimere risikoen, da man ved et ApS ikke længere hæfter personligt, samt for at benytte sig af en mere fordelsagtig beskatningsform. 

For at oprette et anpartsselskab, kræver det at man skyder 50.000 kr. ind i selskabet. Man kan dog også foretage et såkaldt apportindskud, hvor man i stedet skyder aktiver for en værdi af 50.000 kr. ind i selskabet ved stiftelsen.
Det kan være fordel at kontakte en revisor, hvis du ønsker at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab.

Klik her og få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer i dit nærområde