Inflation

Hvad er inflation?

Inflation er som sagt en vedvarende stigning af det generelle prisniveau i samfundet. Prisstigningerne medfører, at valutaens værdi forringes og i sidste ende også købekraften. Dette skyldes, at man ikke vil kunne købe det samme for 1 krone netop pga. prisstigningerne.

Den modsatte effekt af inflation, kaldes for deflation. Modsat inflation falder priserne ved deflation, og valutaen værdi forbedres dermed. 

Hvordan opstår der inflation?

Der kan være mange årsager til prisstigninger. Men vedvarende prisstigninger sker pga. en øget pengemængde i samfundet. Den øget pengemængde vil således presse efterspørgslen op til et niveau, hvor udbuddet procentuelt ikke kan følge med.

Inflationen kan således styres ved at styre mængden af penge i samfundet. Inflationen kan også indirekte styres ved at påvirke efterspørgslen via en aktiv finans- eller pengepolitik.

Hvis der på kort sigt opstår prisstigninger, og pengemængden i samfundet forbliver uændret, vil dette medføre et fald i likviditeten, altså den pengemængde samfundet har til rådighed. Dette vil i sidste ende resulterer i rentestigninger, der vil dæmpe efterspørgslen og indirekte prisstigningerne.

En for lav likviditet kan derimod få samfundet til at gå i stå. For at fastholde likviditeten, kan man således øge pengemængden. Dette vil dog resulterer i vedvarende prisstigninger og dermed inflation.

Effekten af inflation

Det skal understreges at inflation er en normal samfundsøkonomisk tendens, så længe den holdes nede. Ved høj vedvarende inflation opstår der hyperinflation.

Hyperinflation er når inflationen kommer ud af kontrol. Ved hyperinflation stiger priserne med flere hundrede procent pr. år. Som en konsekvens heraf mister valutaen sin funktion som betalingsmiddel, simpelthen fordi dens værdi forringes betydeligt. Dette skete bl.a. i Tyskland i 1920’erne og i Zimbabwe i 00’erne.

Inflation i Danmark

I tiderne før og under anden verdenskrig, var Danmark både ramt af deflation og høje inflationsrater. Men siden anden verdenskrig har inflationen været nogenlunde stabil. Siden 1990 har Danmarks inflationsrate i gennemsnit været på 2,2%.

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere