Likviditet

Likviditet

Begrebet likviditet kan referere til forskellige ting. Dog benyttes det dog oftest i en sammenhæng, hvor det fortæller noget om en virksomheds formåen til at betale dens kortsigtet gæld. Sagt med andre ord, om virksomheden kan betale dens kortsigtet forpligtigelser som f.eks. løn til de ansatte, leverandører, moms og skat osv.

Har virksomheden ikke likviditet, og kan den derfor ikke betale sine forpligtigelser, risikerer virksomheden at gå i betalingsstandsning eller endnu værre at kreditorerne begære virksomheden konkurs.

Hvis du vil læse mere om at starte en virksomhed og hvad der følger med af budgetter, så kan du læse vores komplette guide til etablering lige her.

Likviditetsbudget

For at undgå ovennævnte scenarie, lægger de fleste virksomheder ud over et resultatbudget også et likviditetsbudget, for at sikre virksomhedens betalingsevne. Dette skyldes, at et resultatbudget kun fortæller noget om virksomhedens eventuelle over- eller underskud ved periodens afslutning, og intet om virksomhedens pengestrøm i perioden.

Fordi udgifter og indtægter ikke kommer i en jævn strøm, kan en virksomhed sagtens risikere at resultatbudgettet viser overskud ved årets afslutning, men at virksomheden i løbet af året pludselig har et likviditetsunderskud, og dermed ikke kan betale sine udgifter.  

Vi har lavet en skabelon over, hvordan du skal udforme et likviditetsbudget. Se vores skabelon her.

Likvide midler

Udtrykket likvide midler bruges om midler, der ikke er bundet i aktiver som fast ejendom, maskiner, biler osv. Dermed er midlerne tilgængelige og kan hurtigt omsættes til kapital. De mest likvide midler er naturligvis kontanter.

Likviditetsgraden

Likviditetsgraden er et nøgletal, der illustrerer hvor stor en andel de lettest omsættelige aktiver udgør ift. virksomhedens kortsigtet forpligtigelser. Nøgletallet er altså et udtryk for, om der er omsættelig værdi i virksomheden, og om den deraf kan betale sine udeståender. 

Nogle virksomheder vælger at udregne deres likviditetsgrad for kortere perioder af gangen, for herefter at sammenligne nøgletallet for de forskellige perioder. Dette giver et større indblik i, om virksomhedens betalingsevne forbedres eller forværres, og hvorfor den udvikler sig som den gør.

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere