Likviditet

Hvad er likviditet?

Begrebet likviditet kan referere til forskellige ting. Dog benyttes det dog oftest i en sammenhæng, hvor det fortæller noget om en virksomheds formåen til at betale dens kortsigtet gæld. Sagt med andre ord, om virksomheden kan betale dens kortsigtet forpligtigelser som f.eks. løn til de ansatte, leverandører, moms og skat osv.

Har virksomheden ikke likviditet, og kan den derfor ikke betale sine forpligtigelser, risikerer virksomheden at gå i betalingsstandsning eller endnu værre at kreditorerne begære virksomheden konkurs.

Få tilbud fra advokater og revisorer

Hvad er et likviditetsbudget?

For at undgå ovennævnte scenarie, lægger de fleste virksomheder ud over et resultatbudget også et likviditetsbudget, for at sikre virksomhedens betalingsevne. Dette skyldes, at et resultatbudget kun fortæller noget om virksomhedens eventuelle over- eller underskud ved periodens afslutning, og intet om virksomhedens pengestrøm i perioden.

Fordi udgifter og indtægter ikke kommer i en jævn strøm, kan en virksomhed sagtens risikere at resultatbudgettet viser overskud ved årets afslutning, men at virksomheden i løbet af året pludselig har et likviditetsunderskud, og dermed ikke kan betale sine udgifter.  

Vi har lavet en skabelon over, hvordan du skal udforme et likviditetsbudget. Se vores skabelon her.

Hvad er likvide midler?

Udtrykket likvide midler bruges om midler, der ikke er bundet i aktiver som fast ejendom, maskiner, biler osv. Dermed er midlerne tilgængelige og kan hurtigt omsættes til kapital. De mest likvide midler er naturligvis kontanter.

Hvad er en likviditetsgrad?

Likviditetsgraden er et nøgletal, der illustrerer hvor stor en andel de lettest omsættelige aktiver udgør ift. virksomhedens kortsigtet forpligtigelser. Nøgletallet er altså et udtryk for, om der er omsættelig værdi i virksomheden, og om den deraf kan betale sine udeståender. 

Nogle virksomheder vælger at udregne deres likviditetsgrad for kortere perioder af gangen, for herefter at sammenligne nøgletallet for de forskellige perioder. Dette giver et større indblik i, om virksomhedens betalingsevne forbedres eller forværres, og hvorfor den udvikler sig som den gør.

Hvordan udregnes likviditetsgraden?

Som anført ovenfor, så beskriver likviditetsgraden en virksomheds evne til at tilbagebetale sin kortfristede gæld.

Altså er formlen for likviditetsgraden som følgende:

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver X 100/kortfristet gæld

Likviditetsgraden skal minimum være lig med 100%, hvis virksomheden skal kunne betale sin kortfristede gæld.

Få tilbud fra advokater og revisorer