Deflation

Deflation

Deflation er som sagt en vedvarende økonomisk udvikling i samfundet, hvor priserne modsat inflation falder. Deflation forekommer, når der er en markant lavere efterspørgsel end udbud.

Hvordan påvirker deflation samfundsøkonomien?

Konsekvensen af at udbuddet overstiger efterspørgslen, er at priserne falder. Som følge af at priserne falder, og virksomhederne dermed mister kapital, må de derfor enten lukke eller tilbyde de ansatte en lavere løn. Dette resulterer overordnet set i en højere ledighed samt i et lavere lønniveau.

De faldende indkomster og den øgede ledighed vil igen have en forstærkende negativ indvirkning på efterspørgslen, som dermed vil blive yderligere forringet. Den fortsat faldende efterspørgsel vil betyde yderligere prisfald, og man kan derfor snakke om skruen uden ende for dette problem. I værste fald udvikler deflationen sig til en depression.

Fordi priserne falder, bliver penges værdi forøget, da man pga. prisfaldet kan få mere for sine penge under deflation. Derfor er der en tendens til at folk forventer yderligere prisfald, og derfor under deflation begynder at spare op for at hente en potentiel formuegevinst. Dette har blot en endnu værre effekt på efterspørgslen, da forbruget hermed går i stå. Effekten af deflationen bliver derfor kun forværret ved af at folk begynder at spare op. Det var præcis dette der skete under den store depression i 1929. 

Deflation i Danmark

Danmark har som sådan ikke været ramt af deflation siden før 2. verdenskrig. Dog oplevede man i januar 2015, at priserne var faldet med 0,1 procent sammenlignet med året før. Dette var første gang at priserne var faldet siden 1954. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere