Deflation

Hvad er deflation?

Deflation er en vedvarende økonomisk udvikling i samfundet, hvor priserne, modsat inflation, falder. Deflation forekommer, når der er en markant lavere efterspørgsel end udbud.

Få hjælp fra en revisor eller bogholder

Hvad er konsekvenserne ved deflation?

Konsekvensen af at udbuddet overstiger efterspørgslen, er at priserne falder. Som følge af at priserne falder, og virksomhederne dermed mister kapital, må de derfor enten lukke eller tilbyde de ansatte en lavere løn. Dette resulterer overordnet set i en højere ledighed samt i et lavere lønniveau.

De faldende indkomster og den øgede ledighed vil igen have en forstærkende negativ indvirkning på efterspørgslen, som dermed vil blive yderligere forringet. Den fortsat faldende efterspørgsel vil betyde yderligere prisfald, og man kan derfor snakke om skruen uden ende for dette problem. I værste fald udvikler deflationen sig til en depression.

Fordi priserne falder, bliver penges værdi forøget, da man pga. prisfaldet kan få mere for sine penge under deflation. Derfor er der en tendens til at folk forventer yderligere prisfald, og derfor under deflation begynder at spare op for at hente en potentiel formuegevinst. Dette har blot en endnu værre effekt på efterspørgslen, da forbruget hermed går i stå. Effekten af deflationen bliver derfor kun forværret ved af at folk begynder at spare op. 

Få hjælp fra en revisor eller bogholder

Deflation i Danmark

Danmark har som sådan ikke været ramt af deflation siden før 2. verdenskrig. Dog oplevede man i januar 2015, at priserne var faldet med 0,1 procent sammenlignet med året før. Dette var første gang at priserne var faldet siden 1954. 

Få hjælp fra en revisor eller bogholder

Hos Ageras kan du få gratis tilbud fra revisorer og bogholdere helt gratis og uforpligtende.

Få tilbud fra en revisor eller bogholder