Lønsumsafgift

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en afgift, der pålægges virksomheder ved salg af momsfritaget varer og ydelser. Afgiften beregnes ud fra virksomhedens samlede lønsum plus virksomhedens eventuelle overskud. Såfremt virksomheden ingen ansatte har, og derfor ingen lønsum har, udregnes lønsumsafgiften ud fra det samlede overskud til ejeren af virksomheden.

Hvem skal betale lønsumsafgift?

Som udgangspunkt skal alle virksomheder, som sælger momsfritaget varer og ydelser betale lønsumsafgift. Dog er der enkelte helt specifikke virksomheder, som er fritaget af både moms og lønsumsafgift. Du kan læse om disse virksomheder på SKATs hjemmeside her.

Det er dog kun virksomheder, hvis lønsumsgrundlag overstiger 80.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, som skal registreres for lønsumsafgift. Virksomheder som ikke overstiger beløbsgrænsen, skal derfor ikke betale lønsumsafgift. Beløbsgrænsen må dog ikke ses som et fribeløb. Derfor skal du registrerer din virksomhed, hvis blot du har en formodning om, at dit lønsumsgrundlag overstiger 80.000 kr. Du kan registrere din virksomhed på Erhvervsstyrrelsens hjemmeside www.virk.dk.

Virksomheder kan sagtens være både moms- og lønsumsregistreret, hvis virksomheden sælger både momspligtige og momsfritaget varer og ydelser. I det tilfælde skal virksomheden både indberette moms og lønsumsafgift, og lønsumsgrundlaget kan således være kompliceret at udregne. Det kan derfor være en fordel at kontakte en revisor.

Der er forskellige typer af virksomheder, der som hovedregel skal betale lønsumsafgift. De mest normale lønsumspligtige virksomhedstyper er:

 • Sundhedssektoren, eksempelvis læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere osv.

 • Persontransport i Danmark (taxakørsel)

 • Virksomheder, der har med undervisning at gøre

 • Kulturelle organisationer (undtagen museer, biblioteker m.fl.)

 • Rejsebureauer

 • Den finansielle sektor, eksempelvis banker, pensionskasser, investeringsforeninger, kreditforeninger osv.

 • Bedemænd og begravelsesforretninger.

 • Virksomheder, der udgiver og importerer aviser. Dog skal kiosker og lignende, der sælger aviser, ikke registreres for lønsumsafgift.

 • Virksomheder, der leverer varer og ydelser i tilknytning til sport eller træning. Dog ikke frivilligt foreningsarbejde, eksempelvis idrætsforeninger og sportsklubber.

 • Virksomheder, der leverer lotteri og spil om penge, eksempelvis Danske Spil og spilleautomater.

 • Virksomheder, der mod betaling i form af kontingent leverer ydelser, eksempelvis organisationer, fonde og foreninger.

Beregning af lønsummen

Der findes i alt 4 metoder til hvordan lønsumsafgiften udregnes. Hvilken metode, der skal anvendes, afhænger af, hvad virksomheden beskæftiger sig med samt virksomhedens organisationsform. De fleste lønsumsregistreret virksomheder skal dog anvende metode 4. Dette gælder f.eks. læger, tandlæger, vognmænd m.m.Hvornår skal man betale lønsumsafgift?

Fristen for indberetning og betaling af lønsumsafgift afhænger af den metode, som du skal bruge til beregningen af afgiften. 

Du kan læse mere om de forskellige metoder, og hvordan disse benyttes på SKATs hjemmeside

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere