Momsregistrering

Momsregistrering

Ifølge momsloven skal alle fysiske og juridiske personer, der driver økonomisk virksomhed, som udgangspunkt momsregistreres. Økonomisk virksomhed bertyder, at formålet med at drive aktiviteten er at tjene penge. Det er dog ikke nødvendigvis givet, at aktiviteten skaber et overskud. Dette betyder, at hvis du som privatperson f.eks. sælger din brugte sofa, er du ikke omfattet af momsloven, og skal derfor ikke momsregistreres, da den økonomiske aktivitet skal være vedvarende.   

Skal min virksomhed momsregistreres?

Det er kun virksomheder, med en momspligtig omsætning på mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, som skal momsregistreres. Det er frivilligt at lade sig momsregistrere for virksomheder med en momspligtig omsætning på mindre end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Dette skal dog ikke forstås som en grænse, hvor man først skal lade sig registrere, når omsætningen overstiger 50.000 kr. Har du blot en formodning om, at din omsætning kommer til at overskride grænsen, skal du stadig registrere din virksomhed i god tid.

For virksomheder med en omsætning under grænsen, kan det dog alligevel være en fordel at lade sig momsregistrere frivilligt, hvis virksomhedens kunder selv er momsregistreret.

Du kan momsregistrere din virksomhed på Erhvervsstyrrelsens hjemmeside www.virk.dk.

Skal foreninger momsregistreres?

Foreninger med en momspligtig omsætning på mindre end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, skal ligesom private virksomheder ikke momsregistreres.

Foreninger med en omsætning på mere end 50.000 kr. over 12 måneder, kan fortsætte med at være momsfritaget, hvis det af foreningens vedtægter fremgår, at foreningens formål er af velgørende eller almennyttig karakter, og at foreningens salg sker i forbindelse med dette formål. Dette kan eksempelvis være ved salg af mad og merchandise til foreningens medlemmer. Derudover skal overskuddet bruges til det velgørende eller almennyttige formål, hvortil der skal føres et regnskab, der kan dokumentere dette.

Foreninger med salg af forretningsmæssig karakter på over 50.000 kr. hvilket vil sige salg, som ikke er direkte forbundet med noget velgørende eller almennyttig formål, er som normale private virksomheder underlagt momsloven, og skal derfor momsregistreres.

Vi har skrevet en e-bog om momsreglerne. Flere hundrede virksomhedsejere har allerede downloadet bogen - og vi vil også gerne hjælpe dig. Klik på dette link og download din e-bog. Vi ønsker dig god fornøjelse. 

 

Momsfritaget ydelser og lønsumsafgift

Salg af bestemte varer og ydelser er ikke momspligtige, dog skal man som regel i stedet betale lønsumsafgift af disse varer og ydelser. Du kan læse mere om momsfritaget ydelser og lønsumsafgift her.

Læs Ageras' komplette guide til moms her. 

Klik her for at få tilbud fra revisorer