Momsregistrering

Hvad er momsregistrering?

Ifølge momsloven skal alle fysiske og juridiske personer, der driver økonomisk virksomhed, som udgangspunkt momsregistreres. Økonomisk virksomhed bertyder, at formålet med at drive aktiviteten er at tjene penge.

Det er dog ikke nødvendigvis givet, at aktiviteten skaber et overskud. Dette betyder, at hvis du som privatperson f.eks. sælger din brugte sofa, er du ikke omfattet af momsloven, og skal derfor ikke momsregistreres, da den økonomiske aktivitet skal være vedvarende. 

Få hjælp til momsregistrering

Hvornår skal man momsregistreres?

Det er kun virksomheder, med en momspligtig omsætning på mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, som skal momsregistreres. Det er frivilligt at lade sig momsregistrere for virksomheder med en momspligtig omsætning på mindre end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Dette skal dog ikke forstås som en grænse, hvor man først skal lade sig registrere, når omsætningen overstiger 50.000 kr. Har du blot en formodning om, at din omsætning kommer til at overskride grænsen, skal du stadig registrere din virksomhed i god tid.

For virksomheder med en omsætning under grænsen, kan det dog alligevel være en fordel at lade sig momsregistrere frivilligt, hvis virksomhedens kunder selv er momsregistreret.

Du kan momsregistrere din virksomhed på Erhvervsstyrrelsens hjemmeside www.virk.dk.

Få hjælp til momsregistrering

Skal foreninger momsregistreres?

Foreninger med en momspligtig omsætning på mindre end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, skal ligesom private virksomheder ikke momsregistreres.

Foreninger med en omsætning på mere end 50.000 kr. over 12 måneder, kan fortsætte med at være momsfritaget, hvis det af foreningens vedtægter fremgår, at foreningens formål er af velgørende eller almennyttig karakter, og at foreningens salg sker i forbindelse med dette formål.

Dette kan eksempelvis være ved salg af mad og merchandise til foreningens medlemmer. Derudover skal overskuddet bruges til det velgørende eller almennyttige formål, hvortil der skal føres et regnskab, der kan dokumentere dette.

Foreninger med salg af forretningsmæssig karakter på over 50.000 kr. hvilket vil sige salg, som ikke er direkte forbundet med noget velgørende eller almennyttig formål, er som normale private virksomheder underlagt momsloven, og skal derfor momsregistreres.

Få hjælp til momsregistrering

Hvornår er man momsfritaget?

Salg af bestemte varer og ydelser er ikke momspligtige, dog skal man som regel i stedet betale lønsumsafgift af disse varer og ydelser.

Fritagelse for at betale moms af en vare eller ydelse indikerer, at du er fritaget for at gøre det. Når du derimod skal betale moms, skal du betale 25 % af varens eller ydelsens salgspris til SKAT.

Her er nogen eksempler på produkter eller tjenester der er momsfritaget:

  • Undervisning
  • Læge- og sundhedsbehandlinger
  • Kunst
  • Ejendomssalg
  • Finans
  • Forsikring
  • Bistand

Hver lokalitet har sit eget regelsæt. Reglerne er opført på SKAT under "momsfrie ydelser." Du kan finde særlige retningslinjer ud over reglerne for hvert område.

Få hjælp til momsregistrering

Du er ofte fritaget for at betale moms, hvis din årlige omsætning (før moms) ikke overstiger 50.000 kr. Dette gælder uanset om du sælger produkter eller ydelser, som SKAT klassificerer som "momsfri ydelser". Når du genererer en momsfri omsætning, er du samtidig fritaget for at betale moms.

Om du momsregistrerer din virksomhed er et valg. Du skal ikke oprette en momskonto, hvis virksomheden ikke er momsregistreret. Du skal naturligvis ikke have momsopgørelse eller momsafregning, mens du arbejder med SKAT.

På grund af to faktorer kan du blive udelukket fra at betale moms. Det er enten arten af varen/ydelsen eller omfanget af virksomhedens omsætning, der er skyld i det.

Selvom dine varer eller ydelser ikke er momspligtige, skal du stadig betale lønsumsafgift. Når din omsætning er fritaget for moms, skal du dog ikke betale lønsumsafgift.

Hjælp til momsregistrering

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor når du skal momsregistrere. En revisor kan hjælpe dig med momsregistrering, momsinberetning og momsregnskab. Hos Ageras kan du få 3 tilbud helt gratis og uforpligten fra revisorer og bogholdere.

Få hjælp til momsregistrering