Momssats

Hvad er moms?

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. Som navnet antyder, er moms en afgift, der pålægges den meromsætning eller værdiforøgelse, en vare gennemgår i de forskellige distributionsled. I sidste ende betales momsen udelukkende af slutforbrugeren. Derfor kan moms ses som en slags skat, som virksomhederne opkræver på vegne af SKAT.

I Danmark er momssatsen på 25%, hvilket vil sige at momsen udgør 25% af den oprindelige salgspris.Eksempelvis vil en vare, som oprindeligt koster 100 kr. tillægges 25 kr. i moms. Således vil forbrugeren betale i alt 125 kr. for varen. De 25 kr. som udgør momsen, bliver kaldt salgsmoms.

Når virksomheden selv opkøber varer enten til eget forbrug eller videresalg, betaler de ligeledes moms for varerne. Dette kaldes for købsmoms.

Ifølge momsloven skal alle virksomheder i Danmark momsregistreres og dermed indberette moms, undtagen virksomheder med en årlig omsætning på mindre end 50.000 kr. 

Det kan dog være en fordel for disse virksomheder at lade sig momsregistrere alligevel, især hvis virksomhedens kunder er momsregistreret. Du kan momsregistrere din virksomhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.virk.dk eller læse mere om momsregistrering her.

Få hjælp til momsindberetning

Momsindberetning og momsafregning

Moms er som sagt en slags skat, virksomheden opkræver. Derfor skal alle momsregistreret virksomheder indberette moms til SKAT. Dette gøres ved først at foretage momsafregning og herefter indberette dette på www.skat.dk.

Momsafregning er når man afregner forskellen mellem den indgående moms, som er købsmomsen, og den udgående moms som er salgsmomsen. Formålet er at afregne, hvorvidt virksomheden har moms til gode, eller skylder moms til SKAT.

Hvornår skal man indberette moms?

Det er forskelligt hvor ofte, og hvornår en virksomhed skal indberette moms, da virksomhedens momsperioder afhænger af dens årlige omsætning.

  • Virksomheder med en omsætning på mindre end 5 millioner kr. skal indberette moms halvårligt.

  • Virksomheder med en omsætning på mellem 5-50 millioner kr. skal indberette moms kvartalvis.

  • Virksomheder med en omsætning på over 50 millioner kr. skal indberette moms månedsvis.

Dog skal alle nyoprettet virksomheder indberette moms kvartalvist i minimum det første 1½ år af virksomhedens levetid. At kende til de rette frister for momsindberetning er en forudsætning for at overholde lovgivningen.

Det er også muligt at ansøge om en kortere momsperiode på www.virk.dk. Det er dog ikke muligt at ansøge om en længere momsperiode. 

Få hjælp til momsindberetning

Hvornår er man momsfritaget?

Bestemte ydelser er ikke pålagt moms. En virksomhed kan dog sagtens opleve at både have momspligtig og momsfrit salg. 

Momsfritaget ydelser befinder sig inden for områderne; sundhedssektoren, undervisnings- og kursusvirksomhed, velgørenhed, fast ejendom, personbefordring og kunstnerisk virksomhed. 

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en afgift der betales i forbindelse med salg af momsfritaget ydelser. Afgiften beregnes ud fra virksomhedens samlet lønsum plus det eventuelle overskud.

Hvis virksomheden sælger ydelser, hvor der skal betales lønsumsafgift, skal virksomheden registreres for lønsumsafgift, med mindre lønsumsafgiften ikke overstiger 80.000 kr. over en periode på 12 måneder. Virksomheden kan lønsumsregistreres på www.virk.dk.

Det er muligt at virksomheden både sælger momspligtige ydelser og momsfritaget ydelser, hvor der derfor skal betales både lønsumsafgift og moms. I sådan et tilfælde kan lønsumsafgiften være kompliceret at beregne, og det kan derfor være en god idé at kontakte en revisor.

Få hjælp til momsindberetning

Hvad er brugtmoms?

Virksomheder som køber og videresælger brugte varer, kan benytte sig af brugtmomsordningen. Hvor normal moms beregnes ud fra salgsprisen, bliver brugtmoms kun beregnet ud fra varens fortjeneste. Det er dog frivilligt, hvorvidt virksomheden ønsker at benytte sig af ordningen.

Få hjælp fra en revisor eller bogholder

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder til momsindberetning. Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere.

Få 3 gratis tilbud her