Primo

Hvad betyder primo?

Primo er et udtryk, der bruges til at referer til tidspunktet for regnskabsperiodens start. I relation til primo nævnes ofte også ultimo. Ultimo er det modsatte af primo, da ultimo henviser til slutningen af en regnskabsperiode.

Der findes ingen regler for, hvornår en regnskabsperiode skal starte og slutte, da det kommer an på formålet med regnskabet. Men typisk omfatter en regnskabsperiode enten en måned, et kvartal, et halvt eller helt år som f.eks. en resultatopgørelse, der altid strækker sig over 12 måneder.

I et årsregnskab, der følger kalenderåret, vil primo således henvise til januar, da dette er begyndelsestidspunktet for regnskabsperioden.

Få hjælp til regnskab

Primoudtryk i regnskab

Det er muligt at man støder på flere forskellige primobetegnelser i et regnskab. Her vil der blive gennemgået en række betegnelser og deres betydning, som man ofte kan støder på i et regnskab.

  • Primobalance: Primobalancen for en regnskabsperiode skal som hovedregel svare til det afsluttende beløb fra den foregående regnskabsperiode.

  • Primoværdi: Primoværdi er værdien af de forskellige poster på balancens aktiv- og passivside ved regnskabsperiodens begyndelse.

  • Primopostering: En primopostering kan være en omkostning eller indtægt, der indregnes i starten af regnskabsperioden. 

  • Primosaldo: Primosaldo vil være saldoen for balancen i starten af regnskabsperioden.

  • Primobeholdning: Når der hentydes til en primobeholdning, for eksempel af varelageret, er det et udtryk for, hvor mange varer der ligge på lager ved begyndelsen af en regnskabsperiode. 

  • Primolager: Primolageret er lagerets værdi i starten af regnskabsperioden.

Hjælp til regnskab

Hvis du skal have styr på dit regnskab kan du være en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder. Hos Ageras kan du få gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere.

Få hjælp til regnskab