Primo

Primo

Primo er et udtryk, der bruges til at referer til tidspunktet for regnskabsperiodens start. I relation til primo nævnes ofte også ultimo. Ultimo er det modsatte af primo, da ultimo henviser til slutningen af en regnskabsperiode.

Der findes ingen regler for, hvornår en regnskabsperiode skal starte og slutte, da det kommer an på formålet med regnskabet. Men typisk omfatter en regnskabsperiode enten en måned, et kvartal, et halvt eller helt år som f.eks. en resultatopgørelse, der altid strækker sig over 12 måneder.

I et årsregnskab, der følger kalenderåret, vil primo således henvise til januar, da dette er begyndelsestidspunktet for regnskabsperioden.

Klik her for at få tilbud fra revisorer