Ultimo

Ultimo

Ultimo er et udtryk der bruges til at henvise til slutningen af en regnskabsperiode. I relation til ultimo bruges ofte også udtrykket primo, som i stedet henviser til starten af en regnskabsperiode.

Der findes ingen regler for, hvornår en regnskabsperiode skal starte og slutte, da det kommer an på formålet med regnskabet. Men typisk omfatter en regnskabsperiode enten en måned, et kvartal, et halvt eller helt år.

I et årsregnskab der følger kalenderåret, er ultimo således en henvisning til december, da dette er sluttidspunktet for årsregnskabet. Udtrykket ultimo kan også bruges ifm. fakturering, hvor betalingstidspunktet f.eks. kan være ultimo august. Dette betyder, at betalingen har forfald senest ved udgangen af august altså senest d. 31 august.

Klik her for at få tilbud fra revisorer