Ultimo

Hvad betyder ultimo?

Ultimo er et udtryk der bruges til at henvise til slutningen af en regnskabsperiode. I relation til ultimo bruges ofte også udtrykket primo, som i stedet henviser til starten af en regnskabsperiode.

Der findes ingen regler for, hvornår en regnskabsperiode skal starte og slutte, da det kommer an på formålet med regnskabet. Men typisk omfatter en regnskabsperiode enten en måned, et kvartal, et halvt eller helt år.

I et årsregnskab der følger kalenderåret, er ultimo således en henvisning til december, da dette er sluttidspunktet for årsregnskabet. Udtrykket ultimo kan også bruges ifm. fakturering, hvor betalingstidspunktet f.eks. kan være ultimo august. Dette betyder, at betalingen har forfald senest ved udgangen af august altså senest d. 31 august.

Få hjælp til regnskab

Ultimoudtryk i regnskab

Du kan støde på en flere forskellige ultimoudtryk i et regnskab:

  • Ultimobalance: En ultimobalance er en opgørelse hvor aktiver og passiver der er i virksomheden i slutningen af en regnskabsperiode.

  • Ultimoværdi: Svarer til værdien for forskellige poster ved udgangen af regnskabsåret.

  • Ultimopostering: En omkostning eller indtægt, der indregnes i slutningen af regnskabsåret.

  • Ultimosaldo: Saldoen er et udtryk for den værdi, hvor aktiver og passiver er i balance. Ultimosaldoen er for balancen i slutningen af regnskabsperioen. 

  • Ultimobeholdning: Beholdning er størrelsen af et givent aktiv i virksomheden. I eksempelvis et varelager, henviser ultimobeholdning til hvor mange varer der ligger på lager ved udgangen af et regnskabsår.

  • Ultimolager: Er lagerets værdi i slutningen af regnskabsperioden.

Hjælp til regnskab

Hvis du skal have styr på dit regnskab kan du være en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder. Hos Ageras kan du få gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere.

Få hjælp til regnskab