Rente

Hvad er en rente?

Når långiver yder et lån, afstår vedkommende for selv at disponere over sine penge. Renten er således en kompensation for, at vedkommende ikke råder over sine egne penge, samt den risiko der er forbundet med selve lånet.

En rente kan således både være en indtægt, hvis du er långiver, eller en udgift hvis du er lånmodtager.

Renten opgøres typisk som en procentsats af lånebeløbet per betalingsperiode, dette kaldes også for rentefoden. Rentefoden opgøres oftest pro anno, som betyder per år.

Den procentsats du får i rente for at have dine penge stående i en konto hos banken, kaldes en indlånsrente.

Få hjælp til regnskab

Hvordan beregnes renten?

Rentefoden opgøres som en procentsats per år. For at illustrere hvordan renten udregnes, tager vi udgangspunkt i et lån til 1000 kr. Rentefoden for lånet er på 5%. Selvom lånmodtageren låner 1000 kr. koster lånet samlet set ved årets udgang 1050 kr. for lånmodtageren.

Hvad er renters rente?

I tilfælde af at lånet strækker sig over flere år, skal der udover lånebeløbet også betales renter af tidligere rentetilskrivninger. Det samlede beløb der skal betales renter af, forøges dermed for hvert år. Dette kalder man for rentes rente-princippet.

Rentes rente-princippet udregnes ved at gange det lånte beløb med rentefoden, og derefter gange det med det antal år renten tilskrives kapitalen i potens.

Tager vi udgangspunkt i ovennævnte eksempel, og forlænger lånet, således at det nu strækker sig over to år, vil lånet derfor, når alt er betalt, koste 1102,5 kr. for lånmodtageren. Havde vi regnet efter den simple renteberegning, og altså set bort fra rentes rente-princippet, havde lånet kostet 1100 kr. for lånmodtageren.

Få hjælp til regnskab

Den effektive rente

Den effektive rente opgiver den faktiske forretning af et lån. Dette indebærer, at ud over rentes rente, tager den effektive rente også hensyn til kursændringer, samt låntagers omkostninger, og fremtidige betalinger som f.eks. gebyrer og administrationsomkostninger ifm. lånet.

Den effektive rente omtales også som årlige omkostninger i procent (ÅOP). Ifølge Kreditaftaleloven, skal den årlige omkostning i procent, altid oplyses til låntager ifm. optagelse af lån. Dette er for at sikre, at låntager har gennemskuet de faktiske omkostninger forbundet med lånet. 

Hjælp til regnskab

Det kan være en god idé at få hjælp til at håndtere dit regnskab fra en revisor eller bogholder. Hos Ageras kan du få tre gratis tilbud fra revisorer og bogholdere helt gratis og uforpligtende.

Få hjælp til regnskab