Variable omkostninger

Variable omkostninger

Variable omkostninger er omkostninger, som afholdes i forbindelse med virksomhedens afsætning. Nærmere præcist afholdes omkostningerne enten i forbindelse med virksomhedens produktion eller ved selve salget. Omkostningerne varierer således efter produktionen og salgets størrelse, og er heraf, som navnet antyder, variable. Typiske eksempler på variable omkostninger vil være råvare, energi, fragt osv.

Modsat kapacitetsomkostningerne, som også kaldes for faste omkostninger, er de variable omkostninger ikke fastlåste, og virksomhedens kan altså delvist styre omkostningerne gennem produktionen.

Variable enhedsomkostninger

Variable enhedsomkostningerne eller variable omkostninger pr. enhed er et nøgletal, hvor de samlede variable omkostninger holdes op mod afsætningens størrelse. Helt konkret udregnes nøgletallet ved at dividere de variable omkostninger med afsætningen.

Der fines tre former for variable enhedsomkostninger:

  • Proportionale variable omkostninger: Omkostningerne stiger proportionalt med afsætningens størrelse, hvorfor at enhedsomkostningerne forbliver uændret uanset størrelsen på virksomhedens afsætning.
     
  • Degressive variable omkostninger: Omkostningerne stiger ikke med tilsvarende procentsats som afsætningens størrelse. Derfor bliver enhedsomkostningerne mindre og mindre, jo større afsætningen bliver. Dette kan bl.a. skyldes stordriftsfordele og mængderabatter.
     
  • Progressive variable omkostninger: Omkostningerne stiger med en højere procentsats end afsætningen, hvorfor at enhedsomkostningerne stiger i tak med afsætningen. Det enkelte produkt bliver altså dyre og dyre at afsætte, jo mere der afsættes.

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere