Variable omkostninger

Hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er omkostninger, som afholdes i forbindelse med virksomhedens afsætning. Nærmere præcist afholdes omkostningerne enten i forbindelse med virksomhedens produktion eller ved selve salget. 

Omkostningerne varierer således efter produktionen og salgets størrelse, og er heraf, som navnet antyder, variable. Typiske eksempler på variable omkostninger vil være råvare, energi, fragt osv.

Modsat kapacitetsomkostningerne, som også kaldes for faste omkostninger, er de variable omkostninger ikke fastlåste, og virksomhedens kan altså delvist styre omkostningerne gennem produktionen.

Få hjælp til variable omkostninger

Hvad er variable enhedsomkostninger?

Variable enhedsomkostningerne eller variable omkostninger pr. enhed er et nøgletal, hvor de samlede variable omkostninger holdes op mod afsætningens størrelse. Helt konkret udregnes nøgletallet ved at dividere de variable omkostninger med afsætningen.

Typer af variable omkostninger

Der findes tre former for variable omkostninger:

  • Proportionale variable omkostninger: Omkostningerne stiger proportionalt med afsætningens størrelse, hvorfor at enhedsomkostningerne forbliver uændret uanset størrelsen på virksomhedens afsætning.

  • Degressive variable omkostninger: Omkostningerne stiger ikke med tilsvarende procentsats som afsætningens størrelse. Derfor bliver enhedsomkostningerne mindre og mindre, jo større afsætningen bliver. Dette kan bl.a. skyldes stordriftsfordele og mængderabatter.

  • Progressive variable omkostninger: Omkostningerne stiger med en højere procentsats end afsætningen, hvorfor at enhedsomkostningerne stiger i tak med afsætningen. Det enkelte produkt bliver altså dyre og dyre at afsætte, jo mere der afsættes.

Få hjælp til variable omkostninger

Hvordan bogfører man variable omkostninger?

Der er små forskelle mellem bogføring af variable udgifter og almindelige omkostninger. De skal kun opfylde et specifikt behov i bogføringen, så de er nemme at identificere i årsregnskabet. 

Derfor skal de have deres egen markering i dit eget bogholderi og indgå i alle andre gebyrer, men i årsregnskabet skal de stå alene. Hvis du er usikker, så søg hjælp hos en revisor.

Hvordan regner man variable omkostninger ud?

Desværre er der ingen enkel metode til at finde ud af de variable omkostninger, men der er en metode.

Du samler alle omkostninger forbundet med salget og summerer resultaterne. Så er der de variable omkostninger relateret til det pågældende salg. Du kan beslutte at finde ud af de variable udgifter til et projekt, et kvartal eller noget andet. Du har nu en ramme for sammenligning med efterfølgende begivenheder.

Få hjælp til variable omkostninger

Hvor finder man variable omkostninger?

De variable udgifter er inkluderet under dine betalte regninger, men du skal udføre undersøgelsen for at bestemme, hvilke udgifter der er rutine, og hvilke der kan ændres. De skal registreres i dit regnskabsprogram på en anden måde.

I virkeligheden giver det dig mulighed for at spare en betydelig mængde tid i det lange løb ved at holde styr på omkostningerne regelmæssigt i stedet for at vente til tidspunktet for det årlige regnskab.

Hjælp til variable omkostninger

Hvis du har brug for hjælp til variable omkostninger, kan det være en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder. Hos Ageras kan du få op til tre gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere. 

Få hjælp til variable omkostninger