4.91 / 30 bedømmelser

Sune Tollestrup Biener

Anmod om et gratis tilbud
Få 3 gratis tilbud fra forskellige revisorer i Danmark, så du kan sammenligne
Jeg er selvstændig konsulent med 11 års erfaring fra revisions- og regnskabsverdenen. Min store fordel er, at jeg har arbejdet både som revisor og som compliance manager, så jeg har været hele vejen rundt i regnskabs- og skattemæssige problemstillinger. Jeg arbejder meget disciplineret og når altid mine deadlines - også fordi jeg aldrig tager flere opgaver ind, end jeg ved jeg vil kunne nå at løse tilfredsstillende og rettidigt.

 • ikke angivet
 • ikke angivet
 • ikke angivet
 • ikke angivet

 • - IFRS årsrapporter inklusiv position papers - ÅRL årsrapporter - Sambeskatning - Forberedelse til revision - Ledelsespræsentationer - Beregning af skattepligtig indkomst - Selvangivelser - Måneds- og årsafslutning - Rapportering til ledelse og moderselsk

 • Ansvarsforsikring

 • DT Group
  Group Finance Partner
  06/2016 - 04/2017
  Mit primære ansvar var at bidrage udvikling af finansafdelingen, herunder procesoptimeringer og udvikling af interne kontroller. Samtidigt var det mit ansvar at udarbejde årsrapporter, rapportere til moderselskabet og sikre generel finansiel compliance i selskabet.
 • ISS World Services A/S
  Group Compliance Manager
  07/2015 - 04/2016
  Mine ansvarsområder omfattede IFRS compliance, nedskrivningstest af goodwill, defined benefit obligations, procurement accounting, direkte link til skatteafdelingen, udarbejdelse af position papers, mm.
 • Grontmij A/S (Sweco)
  Regnskabsspecialist
  09/2012 - 06/2015
  Mit hovedansvar hos Grontmij var at sikre, at selskabet og selskabets datterselskaber regnskabs- og skattemæssigt var compliant, dvs. til enhver tid overholdte alle gældende love og regler. Dette omfattede ansvar for årsrapporter, selvangivelser, sambeskatning, rapportering til moderselskab, controlling af datterselskaber, transfer pricing dokumentation, mm.
 • Ernst & Young
  Konsulent Financial Accounting and Advisory Services
  10/2011 - 08/2012
  Mit arbejde i FAAS omfattede løsning af regnskabsmæssige problemstillinger for klienter. Både IFRS og ÅRL opgaver - herunder udarbejdelse af position papers, gennemgang af årsrapporter, undervisning i regnskab, udarbejdelse af artikler, mm.
 • Ernst & Young (EY)
  Revisor
  Mine 6 års arbejde som revisor omfattede revision af små-, mellemstore-, og store klienter - ofte i position som teamleder. Yderligere har jeg bidraget med diverse ad hoc opgaver for klienter - som procesoptimeringer, finansiel compliance, mm.

 • Aalborg Universitet (AAU)
  Cand.merc.aud (2)
  09/2001 - 06/2006
  Revisorkandidat fra Aalbrog Universitet

 • Wolseley UK
  HFM Pinnacle
  2016-09-01
  Brugerkursus i HFM Pinnacle og Management Reporter.
 • Mannaz
  Personlig vækst og gennemslagskraft
  2013-11-01
  Kursets formål var at deltagerne styrker sin personlige gennemslagskraft ved at udtrykke sig med ro, vægt og nærvær. Dette med en positiv effekt i samarbejder og i relationer til andre mennesker.
 • Ernst & Young (EY)
  IFRS Akademi
  2011-04-01
  IFRS akkreditering hos Ernst & Young. Modulbaseret kursus mhp. at opnå indgående kendskab til de internationale regnskabsstandarder.

Ingen priser eller titler angivet

 • engelsk -
  Full proficiency
 • tysk -
  Elementary proficiency
 • norsk bokmål -
  Professional proficiency
 • dansk -
  Native or bilingual proficiency