Elektronisk faktura

Elektronisk faktura (e-faktura)

En elektronisk faktura eller en e-faktura, er en faktura som gennem hele processen, fra fakturaen oprettes og sendes til den modtages og bearbejdes, er i et elektronisk format. En faktura, som enten scannes eller kopiers til et PDF-format, og herefter sendes på en e-mail, er således ikke en elektronisk faktura. En elektronisk faktura udarbejdes typisk i formaterne OIOXML og OIOUBL.

Fordelen ved disse formater er, at de forenkler betalingsprocessen, da fakturaens oplysninger automatisk indlæses i modtagerens økonomisystem. 

EAN-faktura

Såfremt du skal sende en faktura til det offentlige, skal du sende en e-faktura eller nærmere præcist en EAN-faktura. Dette skyldes, at det offentlige siden 1. februar 2005 er gået over til e-fakturering. Sender du således en papir- eller PDF-faktura, vil denne ikke blive godkendt og hermed heller ikke betalt.

E-fakturaen skal derudover også indeholde et EAN-nummer, heraf kommer navnet EAN-faktura. Et EAN-nummer er et 13-cifret identifikationsnummer, som alle offentlige institutioner har. Indeholder fakturaen ikke et EAN-nummer, vil fakturaen returneres, og heraf udskydes betalingen.

Du kan læse mere om EAN-nummeret her

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere