Faktura

Faktura

En faktura er et dokument, der specificerer og opkræver betaling over for kunden i forbindelse med et salg af en vare eller en ydelse. Du skal altid skrive minimum to fakturaer, når du sælger en vare eller en ydelse. Én til kunden og én til dit eget regnskab. Du kan dog undtagelsesvist lade være, hvis du bruger et kasseapparat, hvor kassebonen kan erstatte fakturaen, hvis den indeholder de samme oplysninger som fakturaen.  

Hvad skal en faktura indeholde?

Det er ikke underordnet, hvad der fremgår af en faktura, da der er en række lovmæssige krav til, hvad en faktura skal indeholde.

 • Fakturanummer
  Først og fremmest skal fakturaen indeholde et fakturanummer, som er del af én fortløbende lang nummerserie. Formålet med denne fakturanummerserie er at sikre, at der ikke mangler en faktura, eller foregår snyd i virksomheden. Umiddelbart arbejder man kun med én nummerserie, men hvis der i særlige tilfælde er god grund til det, kan man godt arbejde med flere nummerserier. Hvis du f.eks. har flere forskellige webshops under samme virksomhed.
   
 • Fakturadato
  Fakturaen skal også indeholde en fakturadato, som er den dato, fakturaen er udstedt.
   
 • Information om den sælgende virksomhed
  Virksomhedens navn, adresse, samt det SE/CVR-nummer de afregner moms under, skal fremgå af fakturaen.
   
 • Information om kunden
  Kundens (køberens) navn og adresse skal også fremgå af fakturaen. Hvis kunden er en momsregistreret virksomhed, skal kundens CVR-nummer ligeledes fremgå.
   
 • Varespecificering
  Varens/ydelsens art, mængde og pris skal være præcist defineret i fakturaen.
   
 • Moms
  Da andre momsregistreret virksomheder kan stille særlige krav til momsbeløbet anførelse i fakturaen, bør både momsbeløbet og momssatsen altid fremgå af fakturaen.

Hvordan skal en faktura se ud?

Der findes ingen lovmæssige krav til, hvordan en faktura bør se ud, så længe fakturaen indeholder ovennævnte oplysninger.

Fakturering til andre EU-lande

Skal du sende en faktura til et andet EU land, er det stadig vigtigt at dit CVR-nummer fremgår af fakturaen blot med DK anført foran det 8-cifret nummer.

Dette skyldes at dit VAT-nummer, som er dit internationale identifikationsnummer, er identisk med dit CVR-nummer blot med DK anført foran – f.eks. DK12345678.

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere