Regnskab

Regnskab

Et regnskab har både et internt såvel som et eksternt formål.

Regnskabets interne formål er være et styrringsværktøj, der støtter ledelsen og andre beslutningstagere i beslutninger vedr. allokering af virksomhedens ressourcer.

Det eksterne formål med regnskabet er at oplyse interessenter om virksomhedens økonomiske aktiviteter inden for en given periode. Mange virksomheder vælger derfor at lave månedsregnskab, kvartalsregnskab eller halvårsregnskab.

Alle virksomheder i Danmark skal dog ifølge årsregnskabsloven udarbejde og indberette et årsregnskab for hvert regnskabsår. Dette gælder dog ikke personligt ejet virksomheder, som kan nøjes med at udarbejde og vedlægge et skatteregnskab. Du kan læse mere om årsregnskabsloven her.

Et årsregnskab indeholder hhv. en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen opstiller virksomhedens indtægter og omkostninger, og viser således om virksomheden har haft over- eller underskud. Balancen udtrykker værdien af virksomhedens samlede aktiver, samt hvad den skylder væk.

Samlet set udtrykker regnskabet altså virksomhedens økonomiske aktiviteter inden for en given periode.

Hvor længe skal jeg gemme mit regnskab?

Du skal opbevare og gemme dit regnskab i Danmark i 5 år fra regnskabsåret udløber. Dette inkluderer også bilag og andet materiale, der vedrører regnskabet. Dette betyder, at regnskabsmateriale for 2015 skal opbevares til og med d. 31 december 2020.

Du skal opbevare regnskabsmaterialet således, at det er sikret mod tyveri og brand. Såfremt du ikke bruger et elektronisk regnskabsprogram, skal du derfor tage kopier af dine bilag og andet materiale.

Virksomhedsklasser

Der hersker forskellige regler og krav til, hvad dit regnskab skal indeholde, alt efter hvilken virksomhedsklasse virksomheden befinder sig i. Jo større virksomheden er, jo højere krav er der til virksomhedens regnskab. Du kan læse mere om de forskellige virksomhedsklasser og deres forskellige regnskabspligter her. 

Revisor eller bogholder

Der står alle og enhver frit for selv at udarbejde deres regnskab. Men mange vælger i stedet at få en bogholder eller en revisor til at stå for regnskabet, selvom dette ikke er et krav. 

Klik her for at få tilbud fra revisorer og bogholdere til udarbejdelse af regnskab