Omsætning

Hvad er omsætning?

Omsætningen udtrykker værdien af en virksomheds samlede indtægter i en given periode. Det er således underordnet om indtægtskilden er en faktura, eller kommer fra kontantsalg.

Fordi begrebet ikke beskæftiger sig med virksomhedens omkostninger, kan man ikke nødvendigvis udlede, at en virksomhed med en høj omsætning også præsterer godt. En virksomhed med en høj omsætning kan sagtens have et stort underskud.

Få 3 tilbud fra revisorer

Hvordan beregnes omsætning?

Omsætningen er det samlede salgsbeløb, når du sælger et evt. produkt eller en serviceydelse. Sælger du eksempelvis 1000 enheder til en stk. pris på 500 kr. så vil du have en omsætning på 500.000 kr.

1000 x 500 = 500.000 kr.

Du ganger altså salgsprisen på produktet med antallet af solgte produkter for at finde din omsætning. 

Hvad er nettoomsætning?

Nettoomsætning fortæller, hvor meget en virksomhed har solgt for i et regnskabsår. Nettoomsætning er i modsætning til omsætning udregnet eksklusiv skat og moms.

Hvordan bogføres omsætning?

Når omsætningen bogføres skal dette gøres efter et af følgende tre indtægtskriterier:

  • Faktureringskriteriet: Dette er den mest anvendte metode. Her både bogføres og faktureres salget med det samme.
  • Produktionskriteriet: Indtægten eller salget bogføres løbende, i takt med at produktion gennemføres. Derfor egner denne metoder sig ikke til servicevirksomheder, hvor produktionen sker samtidigt med forbruget.
  • Betalingsprincippet: Som navnet antyder, bogføres salget den dato, hvor virksomheden modtager betalingen.

Årsregnskab og periodisering

I årsregnskabet vil omsætningen altid fremgå eksklusiv moms. Når omsætningen er uden moms kaldes den typisk for nettoomsætningen.

Placeringen af økonomiske aktiviteter i forskellige tidsrum, kaldes for periodisering. Det er naturligvis vigtigt, at omsætningen periodiseres rigtigt, og hermed bliver placeret i det korrekte regnskabsår. Dette er med til at sikre, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi for eksterne interessenter. Ønsker du at få hjælp af en revisor, så kan du klikke på den grønne knap forneden.

Få 3 tilbud fra revisorer