Omsætning

Omsætning

Omsætningen udtrykker værdien af en virksomheds samlede indtægter i en given periode. Det er således underordnet om indtægtskilden er en faktura, eller kommer fra kontantsalg.

Fordi begrebet ikke beskæftiger sig med virksomhedens omkostninger, kan man ikke nødvendigvis udlede, at en virksomhed med en høj omsætning også præsterer godt. En virksomhed med en høj omsætning kan sagtens have et stort underskud.

Bogføring af omsætning

Når omsætningen bogføres skal dette gøres efter en af følgende tre indtægtskriterier:

  • Faktureringskriteriet: Dette er den mest anvendte metode. Her både bogføres og faktureres salget med det samme.
  • Produktionskriteriet: Indtægten eller salget bogføres løbende, i takt med at produktion gennemføres. Derfor egner denne metoder sig ikke til servicevirksomheder, hvor produktionen sker samtidigt med forbruget.
  • Betalingsprincippet: Som navnet antyder, bogføres salget den dato, hvor virksomheden modtager betalingen.

Årsregnskab og periodisering

I årsregnskabet vil omsætningen altid fremgå eksklusiv moms. Når omsætningen er uden moms kaldes den typisk for nettoomsætningen.

Placeringen af økonomiske aktiviteter i forskellige tidsrum, kaldes for periodisering. Det er naturligvis vigtigt, at omsætningen periodiseres rigtigt, og hermed bliver placeret i det korrekte regnskabsår. Dette er med til at sikre, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi for eksterne interessenter. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere