Fri bil er en populær mulighed, når du skal til at vælge den rette form for firmabil. Mange har dog svært ved at finde hoved og hale, når det kommer til beskatning. Derfor har vi i Ageras allieret os med en ekspert og Cand.merc.aud inden for dette emne, Mikael Hansen, så du kan få en guide med indsigt i beskatning af fri bil - samt et eksempel på beregning og 5 gode huskeregler. Så kan du blive godt klædt på til at træffe valget om, hvorvidt fri bil er det rette match for dig og hvordan du skal håndtere din fri bil gennem beskatning fremadrettet.

 

Hvad er fri bil?

Fri bil er en bil med papegøjeplader, som både kan bruges til erhvervsmæssig kørsel og privatkørsel. Der findes forskellige former for firmabiler. Det er også muligt at bruge en bil på gule plader, men den kan udelukkende bruges til erhvervsmæssig kørsel - og denne form for firmabil hører derfor ikke under betegnelsen "fri bil". En fri bil skal der betales skat af, men så har du også muligheden for at få en række goder, fx at du kan benytte bilen, hvis du skal på ferie, i weekenden osv. så du ikke har begrænsninger på, hvad du kan bruge din bil til. Fri bil er derfor den rette løsning til dig, der ønsker en fast transportmulighed til både erhverv og private forhold. Nedenfor kan du få indsigt i, hvordan fri bil bliver beskattet og så får du gode råd med på vejen i forhold til, hvad du bør være opmærksom på i forhold til din selvangivelse, betaling osv.

 

De fem vigtigste regler inden for fri bil

Her kan du læse de fem vigtigste råd inden for beskatning af fri bil. Disse er håndplukket ud fra andre kunders henvendelser og sammenfattet som tommelfingerregler, du kan skrive dig bag øret, hvis du ønsker at være up-to date inden for emnet firmabiler. 

  1.  Hvis du har en fri bil til rådighed og kører privat i den, skal du beskattes af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg
  2.  Det har ingen betydning for din beskatning, hvor meget du kører i bilen - du kan endda tage din fri bil med på ferie 
  3.  Benytter din samlever eller din ægtefælle firmabilen, medfører dette ikke yderligere beskatning
  4.  Du kan se beskatningen på din lønseddel, da det er din arbejdsgiver, der sørger for, at du løbende betaler skat af den frie bil
  5.  Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis du har fri bil til rådighed.    

Søger du en ny revisor eller bogholder?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette revisor eller bogholder. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

 

Bilens værdi påvirker beskatningsgrundlaget


Bilens værdi påvirker beskatningen af din frie bil. Det vil sige, at bilens værd definerer hvor høj en skattesats, du skal betale. Modellen mht. at bestemme en "vares" værd går ofte igen inden for andre brancher, når kostprisen skal fastlægges. Man betaler fx mere for et el-løbehjul end et almindeligt løbehjul, da el-løbehjulet har flere funktioner og derfor er mere værd. Det er samme tankegang, der ligger bag beskatning af fri bil.

billede af bilers alder som definerer beskatning af fri bil mht. beskatningsgrundlaget.


1) Højst tre år (36 måneder) på anskaffelsestidspunktet

 For biler som på anskaffelsestidspunktet er højst 36 måneder gamle, sættes værdien til nyvognsprisen, og det gælder fra tidspunktet for første indregistrering og de efterfølgende 36 måneder. Herefter nedsættes værdien til 75% af nyvognsprisen, dog altid minimum 160.000 kr. Er din firmabil indregistreret i august 2017, vil du få nedsat beregningsgrundlaget til 75% af nyvognsprisen fra august 2020.


2) Mere end tre år (36 måneder) efter første indregistrering


For biler som på anskaffelsestidspunktet er mere end 36 måneder efter første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregningen - dog altid minimum 160.000 kr.

 

Beregning af beskatning - tag stilling til disse to ting

Der er to forhold, du skal være opmærksom på ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget, og det er, om bilens værdi er større eller mindre end 300.000 kr.

  • Hvis bilens værdi udgør op til 300.000 kr., skal du betale skat af 25% af værdien plus et miljøtillæg
  • Hvis bilens værdi udgør mere end 300.000 kr., så skal du betale skat af 25% af de første 300.000 kr. og herefter 20% af den resterende del plus et miljøtillæg.


🚗 OBS 🚗

Udligningsafgiften på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg skal ikke medtages i beregningen, da disse to poster fremgår af opkrævningen af ejerafgift eller vægtafgift, og arbejdsgiveren kan trække dem fra.

 

Beregningseksempel på beskatningen af fri bil


Du får stillet en bil til rådighed af din arbejdsgiver, og bilen er fem år gammel. Den markedsmæssige værdi er 150.000 kr. Bilen værdiansættes dog til 160.000 kr., da det er minimumsværdien. 

 

Beregningseksempel på, hvordan man beregner beskatning af fri bil.


Eksemplet viser, at du skal beskattes af 47.500 kr., og hvor meget skat, du præcist skal betale afhænger af din skatteprocent. Beskatningsgrundlaget på 47.500 kr. vil indgå i rubrikken for lønindkomst på din årsopgørelse.

 

Sådan betaler du for at køre i fri bil

Betalingen af din frie bil sker via din arbejdsgiver som sørger for, at du betaler skat via din lønseddel. Betalingen bliver trukket fra din nettoløn, og samme beløb trækkes fra den skattepligtige værdi ved at have firmabilen til rådighed. Da den frie bil fremgår af din lønseddel og er skattepligtig gør, at du også vil kunne finde din frie bil på din årsopgørelse. Andre goder som findes på din lønseddel, men som ikke er skattepligtige kan ikke findes på din årsopgørelse. 

 

🚗 OBS 🚗

Der er visse ting, som du selv skal betale for. Det kan fx dreje sig om benzin under privat ferie. Benzin får du ikke fradrag eller nedslag for via din skat. 

 

Hvad hvis du ikke kører i fri bil året rundt?


Hvis du kun har haft fri bil til rådighed en del af året, vil du blive beskattet af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, som du har bilen til rådighed. Der rundes op til hele måneder.

Forskudsopgørelse

Får du stillet fri bil til rådighed i løbet af året, bør du ændre din forskudsopgørelse ved at tillægge værdien af fri bil oveni i det beløb, der står i din indkomst i felt 201 ”Lønindkomst mv.”. Værdien af fri bil findes ved at foretage ovenstående beregning som i eksemplet. Hvis du har haft bilen til rådighed en del af året, skal du dividere med 12 måneder og gange med dét antal måneder, du har bilen til rådighed.

Nu har du fået indsigt i beskatning af fri bil - og du ved nu, hvordan beskatningen bliver udregnet og hvordan betalingen af bilen foregår. Hvis du stadig står med spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os for mere hjælp. Se dine muligheder nedenfor.

 

I dette blogindlæg fortæller Mikael Hansen fra Revisor Mikael Hansen ApS om, hvordan beskatning af fri bil håndteres. Stiller din arbejdsgiver en firmabil til rådighed for dig, og du har privat kørsel i den, skal du beskattes af fri bil. Hvis du mangler en revisor til at håndtere dine skattesager, så kan du kontakte Mikael Hansen her: Mikael er partner hos Ageras og supporterer virksomhedsejere med diverse problemstillinger. 

 

Ønsker du 3 tilbud på forskellige revisorer, så kan du få det ved at trykke på knappen nedenfor. Vi har en portefølje af revisorer rundt omkring i det ganske land, som står klar til at hjælpe dig.

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud