Vækst

Vækst

Når man taler om vækst vedrører det typisk enten samfundet eller en specifik virksomhed. Økonomiske vækst er således et begreb, der dækker over en forøgelse af samfundets samlede produktion og indkomst.

Den økonomiske vækst måles ud fra udviklingen af landets bruttonationalprodukt (BNP) i faste priser. Når BNP opgøres i faste priser, er det fordi, at man ser man bort fra inflationens skævvridende indvirkning, og det bliver dermed muligt at sammenligne udviklingen i BNP over en årerække.

Når man referer til vækst i virksomhedsmæssig sammenhæng, kan dette både gælde en forøgelse af virksomhedens produktion og hermed omsætning og/eller virksomhedens indtjening og hermed overskud. 

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere