Vækst

Hvad er vækst?

Når man taler om vækst vedrører det typisk enten samfundet eller en specifik virksomhed. Økonomiske vækst er således et begreb, der dækker over en forøgelse af samfundets samlede produktion og indkomst.

Den økonomiske vækst måles ud fra udviklingen af landets bruttonationalprodukt (BNP) i faste priser. Når BNP opgøres i faste priser, er det fordi, at man ser man bort fra inflationens skævvridende indvirkning, og det bliver dermed muligt at sammenligne udviklingen i BNP over en årrække.

Når man refererer til vækst i virksomhedsmæssig sammenhæng, kan dette både gælde en forøgelse af virksomhedens produktion og hermed omsætning og/eller virksomhedens indtjening og hermed overskud. 

Få hjælp til at skabe vækst

Hvordan kan en virksomhed skabe vækst?

Når en virksomhed har succes med at generere højere indtjening og omsætning fra det ene regnskabsår til det næste, siges det at være i vækst.

Ved at have gennemtænkt vækststrategi kan være grunden til succes. Strategien fastlægger den overordnede retning for virksomhedens drift.

Hvad er en vækststrategi? 

En vækststrategi er en en plan for din virksomhed som skal hjælpe gennem øget konkurrenceevne.

Fundamentet for enhver strategi, er, at dykke ned i vækstmulighederne. Der findes to overodnedere vækstmuligheder: Produkt og marked

Nogen af de mere kendte konkurrencestrategier er bl.a. Ansoffs Vækstmatrice og Porter’s generiske Strategier.

Få hjælp til at skabe vækst

Hvad er organisk vækst?

Organisk vækst er, når en virksomhed ekspanderer med succes uden at købe yderligere virksomheder. Internt får virksomhedens to vækstmuligheder – produkter og/eller markeder – økonomien til at vokse på en god måde.

Hvad er negativ vækst?

Det modsatte af positiv vækst er negativ vækst.

En virksomheds eller samfunds økonomiske ressourcer sænkes fra det ene år til det næste, når der er negativ vækst. Dette vil resultere i nedsat indtjening og/eller omsætning for virksomheden. På grund af dette falder den sociale økonomis BNP.

Hjælp til at skabe vækst

Hvis du gerne vil finde nye måder at skabe vækst på i din virksomhed, kan det være en god idé at få hjælp fra en revisor. Hos Ageras kan du få op til tre gratis tilbud fra revisorer.

Få hjælp til at skabe vækst