Dækningsbidrag

Hvad er et dækningsbidrag?

Forkortelsen for et dækningsbidrag er DB, og står typisk opført sådan i et regnskab. Dækningsbidraget er et udtryk, for det beløb virksomheden har tilbage til at dække de faste omkostninger, efter de variable omkostninger er betalt.

Hvordan beregner jeg dækningsbidrag?

Dækningsbidraget udregnes på følgende måde:

Omsætning – Variable omkostninger = Dækningsbidrag (DB)

De variable omkostninger omtales også som direkte omkostninger.
Det skyldes at de er direkte påvirket af virksomhedens vareforbrug, og er derfor variable alt efter hvor meget virksomheden sælger. Eksempler på virksomhedens variable omkostninger kan være varens indkøbspris, emballage, forsendelse osv.

Få tilbud fra advokater og revisorer

De faste omkostninger omtales også som kapacitetsomkostninger. Disse omkostninger er upåvirket af hvor meget virksomheden sælger, og det er disse omkostninger, dækningsbidraget meget gerne skulle dække og dermed skabe overskud i virksomheden. Hvis ikke dækningsbidraget dækker de faste omkostninger, er der underskud i virksomheden. Et eksempel på en fast omkostning kunne være virksomhedens husleje, som er upåvirket af hvor meget virksomheden sælger. 

Hvad er en dækningsgrad?

Dækningsgraden er et udtrykt for dækningsbidraget udregnet i procent. Dækningsgraden fortæller altså, hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning der er tilbage, når de variable omkostninger er betalt.

Hvordan beregner jeg dækningsgraden?

Dækningsgraden udregnes på følgende måde:

Dækningsbidrag/Omsætningen x 100 = Dækningsgrad

Dækningsgraden varierer meget fra virksomhed til virksomhed, og bør ikke sammenlignes på tværs af brancher, da dækningsgraden er meget påvirket af hvilken virksomhedstype, der er tale om. 

Få tilbud fra advokater og revisorer