Generalforsamling

Generalforsamling

En generalforsamling er den øverste myndighed i foreninger, selskaber og organisationer.

Den ordinære generalforsamling

En gang om året afholdes der en ordinær generalforsamling, hvor alle medlemmer, aktionærer, anpartshavere har lov til at deltage, og har stemmeret ved eventuelle beslutninger. Derudover har deltagerne også mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen.

Dagsordenen ved en ordinær generalforsamling indeholder typisk følgende:

Ovenstående er nogle af de typiske punkter, som vil være på dagsordenen under en ordinær generalforsamling. Dette kan dog naturligvis variere fra generalforsamling til generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling

I helt særlige tilfælde kan der blive behov for at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Dette kan bl.a. ske hvis en revisor kræver det. For anpartsselskaber kan enhver anpartshaver ligeledes kræve at der af holdes en ekstraordinær generalforsamling. For aktieselskaber kan, medmindre andet fremgår i vedtægterne, enhver aktionær der ejer minimum 5% af selskabets kapital kræve at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Klik her for at få tilbud fra advokater, revisorer og ejendomsadminstratorer