Generalforsamling

Hvad er en generalforsamling?

En generalforsamling er den øverste myndighed i foreninger, selskaber og organisationer. Det er et møde mellem ejerne i selskabet, hvor beslutninger vedrørende selskabet bliver taget.

Alle selskaber skal minimum afholde én ordinær generalforsamling om året, men det er også muligt at afholde yderligere generalforsamlinger.

Få 3 gratis tilbud

Hvad er en ordinær generalforsamling?

En gang om året afholdes der en ordinær generalforsamling, hvor alle medlemmer, aktionærer, anpartshavere har lov til at deltage, og har stemmeret ved eventuelle beslutninger. Derudover har deltagerne også mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen.

Dagsordenen ved en ordinær generalforsamling indeholder typisk følgende:

Ovenstående er nogle af de typiske punkter, som vil være på dagsordenen under en ordinær generalforsamling. Dette kan dog naturligvis variere fra generalforsamling til generalforsamling.

Få 3 gratis tilbud

Hvad er en ekstraordinær generalforsamling?

I helt særlige tilfælde kan der blive behov for at afholde en ekstraordinær generalforsamling. For anpartsselskaber kan enhver anpartshaver ligeledes kræve at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. 

For aktieselskaber kan, medmindre andet fremgår i vedtægterne, enhver aktionær der ejer minimum 5% af selskabets kapital kræve at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Få hjælp fra revisorer og advokater

Hvis du har brug for at finde en revisor eller advokat, kan du hos Ageras få tre tilbud helt gratis og uforpligtende fra revisorer og advokater.

Få 3 gratis tilbud