Goodwill

Hvad er goodwill?

Goodwill betegnelsen dækker over den økonomiske merværdi, som findes i virksomhedens omdømme, kundekreds, netværk osv. Goodwill besidder værdi, fordi det indeholder, et endnu ikke realiserede afkast i virksomheden.

I et regnskab finder man goodwill under anlægsaktiver, hvilket altså betyder, at der er tale om en langsigtet værdi akkurat som en bygning, en fri bil eller et varemærke

Men hvor bygningen eller bilen hører under materielle anlægsaktiver, hører goodwill under kategorien immaterielle anlægsaktiver sammen med f.eks. patenter, varemærke osv. Immaterielle anlægsaktiver inklusivt goodwill afskrives typisk over længere perioder.

Få hjælp til beregning af goodwill

Hvordan beregner man værdi af goodwill?

Da det noget diffuse begreb beror på immaterielle faktorer, og det derfor også svært at opgøre den reelle værdi af goodwill sammenlignet med de andre mere håndgribelige formueværdier. Der er derfor tale om en vurderingssag, når man opgør værdien af goodwill.

Men fordi det netop er så svært at afgøre, f.eks. hvor meget brandværdien for en virksomhed er værd i kroner og øre, er der også skepsis forbundet med goodwill. 

Derfor bliver goodwill ofte først rigtig relevant, når virksomheden skal sælges. Her dækker goodwill, sammen med andre immaterielle anlægsaktiver, over den merværdi som køberen af virksomheden betaler ud over den bogførte værdi af de øvrige aktiver.  

Få hjælp til beregning af goodwill

Eksempel på stor goodwill

Et eksempel på en virksomhed med stor goodwill er Facebook. Virksomheden har ift. dens værdiansættelse en relativ beskeden omsætning

Virksomheden er heller ikke besiddelse af aktiver, der retfærdiggør den høje værdiansættelse. Men Facebook er alligevel rigtig mange penge værd pga. dens goodwill. 

Nærmere præcist er det Facebooks stærke brand, og dets netværk bestående af flere hundrede millioner bruger verden over, der gør, at virksomheden er så værdifuld. 

Hjælp til beregning af goodwill

Hvis du gerne vil vurdere din virksomheds goodwill, så kan det være en god idé at få hjælp fra en revisor for at få et mere præcist estimat. Hos Ageras kan du få gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer.

Få hjælp til beregning af goodwill