Du kan beskytte dit varemærke eller design og bruge muligheden for fx patent eller ophavsret. Dit varemærke er et særligt kendetegn ved din vare, som Nikes “Swoosh” og et særligt design kan fx være “Ægget” af Arne Jacobsen. Der findes forskellige former for beskyttelse, alt efter varetypen, men faktum er, at det kan være en stor fordel over for konkurrenter at få eneret, så de ikke kan kopiere dét, som du har haft succes med. Nedenfor kan du læse meget mere om, hvordan du kan beskytte det unikke ved dit brand, så du ikke mister omsætning pga. kopivarer.  

 


Der findes forskellige typer af beskyttelse


Der er forskellige termer for beskyttelse af din vare og de differentierer efter typen af din vare. Ofte bliver termerne dog forvekslet med hinanden, da de bliver brugt som synonymer i daglig tale, men inden for jura er det vigtigt, at man kender til forskellen mellem de forskellige typer, så din vare får den rette beskyttelse. De korrekte juridiske termer er:

 • Ophavsret: bøger, litterære værker osv.
 • Varemærke: Eneret til det ‘unikke’ ved din vare
 • Design: Et møbeldesign fx
 • Patent: Eneret til din opfindelse
 • Brugsmodel: Beskyttelse af fremgangsmåden for fremstilling af varen.

 

Få eneret over dine varer


Du kan få eneret over fx dit varemærke, hvis du overholder nogle specifikke krav. Kravene er: 

 • Varen skal være ny
 • Varen skal have et særligt kendetegn
 • Varen skal bruges i forretningsmæssig sammenhæng.

Hvis det er et bestemt design, du gerne vil beskytte med en form for patent, skal du gøre det senest et år efter, at du har sat designet på markedet. Når fristen er overskredet er det ikke længere muligt at få eneretten til dit design. 

Billede af en computer og en systue med et varemærke der skal have patent
Hvad er fordelen ved at beskytte en vare?

 • Andre kan ikke tjene penge på dit arbejde, så du mister omsætning
 • Svindlere kan ikke benytte dit design, så dit brand kommer i problemer
 • Du kan bevare din markedsposition, da andre ikke kan kopiere dig
 • Du kan tiltrække investorer med varemærkebeskyttelse, da det signalerer professionalisme og eksklusivitet.

Hvis du benytter dig af ophavsretten, så gælder den gennem hele ejerens levetid - også 70 år efter ejerens bortgang. Hvis nogen overtræder ophavsretten og kopierer varen, så kan personen meldes. Ved sager om krænkelse af ophavsretten skal der ofte betales en erstatning til ejeren. Det kan være den bedste kompensation, da du som ejer måske har mistet omsætning pga. kopivarer. Derfor kan et pengebeløb være et plaster på såret, som kan lappe de omkostningsmæssige huller i din forretning. 


Læg en plan for beskyttelse af dit brand

 

Det er ofte ikke nok at sikre rettighederne til dit brand. Du skal også kunne opdage det, hvis nogen overtræder ophavsloven. Og det kan være svære end som så. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en advokat, der kan lægge en plan for, hvilke systemer, du skal bruge, og hvad du skal gøre, hvis du oplever en krænkelse af din vare.

En advokat kan også hjælpe dig med, at dine varer bliver registreret korrekt og under den rette term, så der ikke er huller i beskyttelsen. Somme tider er det ikke nok at beskytte selve varen. Det kan også være nødvendigt at beskytte måden, din vare er fremstillet på. Hvis din vares eksklusivitet ligger i produktionen bør du nemlig sørge for, at andre ikke kan efterligne. Ellers er det muligt at konkurrenter kan producere den samme vare og give den et andet kaldenavn - og så har du ikke mulighed for at melde dem. 

Billede af en, der smeder et produkt som kan være et varemærke og/eller patent

Hvis du gerne vil registrere dit varemærke, så kan du få tre gratis tilbud på beskyttelse af dit brand lige her. Du beskriver kort din situation, vi ringer dig op og matcher dig efterfølgende med de mest kompetente advokater til lige netop din problemstilling. Så er vi sikre på, at dit varemærke er i gode hænder. Mangler du mere input, så kan du downloade vores juridiske e-bog her.

Skal du bruge en advokat til at beskytte dit varemærke?

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud