Likviditetsbudget

Hvad er et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget viser om virksomheden er likvid, hvilket vil sige, om virksomheden kan betale sine udgifter, efterhånden som de forfalder. Budgettet giver således et overblik over virksomhedens pengestrøm, og kan på den måde være med til at forhindre, at virksomheden står i en situation, hvor den ikke kan betale sin gæld.

Likviditetsbudgettet udarbejdes ved at stille indbetalingerne op mod udbetalingerne typisk over en periode på 1 til 2 år i månedsintervaller.

Få hjælp til likviditetsbudget

Hvorfor lave et likviditetsbudget?

Der vil for næsten samtlige virksomheders vedkommende ikke være fuldstændig overensstemmelse mellem driftsbudgettet og pengestrømmene, da næsten alle virksomheder giver og modtager kredit fra hhv. debitorer og kreditorer

Pengestrømmen er således ujævn, hvilket betyder, at trods virksomhedens driftsbudget vidner om et overskud ved afslutningen af regnskabsåret, kan virksomheden stadig komme i en situation, hvor den ikke kan betale sine kreditorer. 

Likviditetsbudget indgår også i projektstyring, hvor budget er en stor del, når et projekt skal driftes.

For at undgå dette scenarie og sikre at virksomheden altid er likvid, udarbejder man således et likviditetsbudget, der viser i hvilke perioder, virksomheden eventuelt har behov for likviditet.

Få hjælp til likviditetsbudget

Hvordan laves et likviditetsbudget?

Hvis du skal udarbejde et likviditetsbudget, kan man tage udgangspunkt i din virksomheds tidligere regnskaber. Herfra kan man bedre justere forventningerne til diverse ind- og udbetalinger. 

I et likviditetsbudget kan det ses, hvilke indtægter og udgifter der bliver betalt i den givne måned.

Hjælp til likviditetsbudget

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor til at lave et korrekt likviditetsbudget. Hos Ageras kan du få tre tilbud fra revisorer helt gratis og uforpligtende

Få 3 gratis tilbud her