Momsindberetning

Hvad er momsindberetning?

Alle momsregistreret virksomheder er lovmæssigt forpligtiget til at afregne og indberette deres moms til SKAT. Virksomheder skal alt afhængigt af deres omsætning indberette moms hver måned, kvartal eller halvår.

Få hjælp til momsindberetning

Momsindberetningen går ganske enkelt ud på at finde ud af, hvorvidt virksomheden skylder moms, eller har moms til gode hos SKAT. Da salgsmomsen er en afgift, som virksomheden opkræver på vegne af SKAT, når de sælger deres varer eller ydelser, skal denne indtægt ikke tilfalde virksomheden.

Omvendt skal virksomheden have penge tilbage, for den moms de har betalt, når de har købt ind. Derfor holder man ved momsindberetningen virksomhedens samlede salgsmoms op mod dens samlede købsmoms fra den pågældende momsperiode. Selve momsindberetningen foregår på SKATs hjemmeside.

Derudover findes der særlige regler, hvis man handler med andre EU-lande.

Hvornår er min momsperiode?

Virksomhedens momsperioder afhænger af hvor stor en omsætning virksomheden har. Dog vil alle nystartede virksomheder skulle indberette moms kvartalvis i mindst det første 1½ år af virksomhedens levetid.Momsindberetning er når en virksomhed registrerer hhv. købs- og salgsmoms hos SKAT. Det skal ske enten månedsvis, kvartalvis eller halvårligt. Læs mere her.

  • Omsætning på 0-5 mio. kr.: Halvårlig momsafregning
  • Omsætning på 5-50 mio. kr.: Kvartalvis momsafregning
  • Omsætning på +50 mio. kr.: Månedsvis afregning

Du kan på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.virk.dk, ansøge om at få en kortere momsperiode, f.eks. fra halvårlig til kvartalvis. Du kan dog ikke ansøge om at få en længere momsperiode.

Alt afhængigt af hvilken momsperiode virksomheden hører under, vil der være forskellige frister for, hvornår de senest skal indberette moms

Få hjælp til momsindberetning

For sen indberetning af moms

Det er vigtigt at man overholder fristerne for momsindberetningen, da man ellers vil blive pålagt et gebyr på 800 kr. for at SKAT ud fra et skøn, selv indberetter din moms.

Såfremt du rettidigt har indberettet din moms, vil du modtage en kvittering inden midnat på den pågældende dag, hvor fristen udløber. Det vil ligeledes være samme dag, hvor beløbet vil blive fratrukket din konto. 

Hjælp til momsindberetning

Moms er et område, som mange har problemer med, og en revisor kan give dig præcis den hjælp som du har behov for, så din moms bliver indberettet korrekt og til tiden.

Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tibud fra revisorer og bogholdere.

Få hjælp til momsindberetning