Momsindberetning

Momsindberetning

Alle momsregistreret virksomheder er lovmæssigt forpligtiget til at afregne og indberette deres moms til SKAT. Virksomheder skal alt afhængigt af deres omsætning indberette moms hver måned, kvartal eller halvår.

Momsindberetningen går ganske enkelt ud på at finde ud af, hvorvidt virksomheden skylder moms, eller har moms til gode hos SKAT. Da salgsmomsen er en afgift, som virksomheden opkræver på vegne af SKAT, når de sælger deres varer eller ydelser, skal denne indtægt ikke tilfalde virksomheden. Omvendt skal virksomheden have penge tilbage, for den moms de har betalt, når de har købt ind. Derfor holder man ved momsindberetningen virksomhedens samlede salgsmoms op mod dens samlede købsmoms fra den pågældende momsperiode. Selve momsindberetningen foregår på SKATs hjemmeside.

Derudover findes der særlige regler, hvis man handler med andre EU-lande. Læs mere her.

Momsperioder

Virksomhedens momsperioder afhænger af hvor stor en omsætning virksomheden har. Dog vil alle nystartede virksomheder skulle indberette moms kvartalvis i mindst det første 1½ år af virksomhedens levetid.

  • Omsætning på 0-5 mio. kr.: Halvårlig momsafregning
  • Omsætning på 5-50 mio. kr.: Kvartalvis momsafregning
  • Omsætning på +50 mio. kr.: Månedsvis afregning.

Du kan på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.virk.dk, ansøge om at få en kortere momsperiode, f.eks. fra halvårlig til kvartalvis. Du kan dog ikke ansøge om at få en længere momsperiode.

Alt afhængigt af hvilken momsperiode virksomheden hører under, vil der være forskellige frister for, hvornår de senest skal indberette moms. Du kan se en opgørelse over fristerne for moms i vores kalender her.

Læs Ageras' komplette guide til moms her. 

For sen momsindberetning

Det er vigtigt at man overholder fristerne for momsindberetningen, da man ellers vil blive pålagt et gebyr på 800 kr. for at SKAT ud fra et skøn, selv indberetter din moms.

Såfremt du rettidigt har indberettet din moms, vil du modtage en kvittering inden midnat på den pågældende dag, hvor fristen udløber. Det vil ligeledes være samme dag, hvor beløbet vil blive fratrukket din konto. 

Klik her for at få tilbud fra revisorer til momsindberetning