Når du driver handel, hvor du sælger varer eller ydelser til andre EU-lande, så gælder der særlige regler for EU-moms. Her kan du læse et komplet overblik over alt, du bør vide - og du kan endda se et eksempel på, hvordan en faktura skal udformes og udfyldes, så den kan bruges til dit momsregnskab. Måske står du overfor en international skalering? Eller også vil du måske bare gerne sikre dig, at din nuværende internationale forretning har orden i momsen? Uanset hvad, så er du kommet til det rette sted. 

Varer og ydelser, hvor der skal opkræves udenlandsk EU-moms

Som hovedregel skal man registreres i det land, hvor man udøver ydelsen eller eksporterer varen. Dvs. at hvis du ejer en restaurant i Grækenland, så skal du momsregistreres og betale EU-moms under de græske himmelstrøg.

Det gælder også ved ydelser som:

 • Fast ejendom, der fx kan være byggerier i andre lande
 • Ydelser inden for kategorierne kunst, kultur, undervisning, underholdning, teater og andre lignende begivenheder, der tager sted i et andet EU-land. 
 • Udlejning af køretøjer i et andet EU-land. Det kan fx være i forbindelse med at en kunde skal kunne transporteres rundt i et andet EU-land, hvor du ejer et kontor.
 • Catering, Café- og restaurant-ydelser i et andet EU-land, som nævnt i eksemplet ovenfor.

restaurant i eu, der skal følge reglerne for eu-moms, når de udøver ydelser for en dansk restaurant, der ligger fysisk i udlandet.

Ydelser og varer, hvor der opkræves dansk moms

Hvis din danske virksomhed leverer varer og udøver ydelser i Danmark, så skal der betales dansk moms.

Det gælder f.eks. for:

 • Kulturelle begivenheder der foregår i Danmark, som fx fodboldkampe, teaterforestillinger osv.
 • Catering, Café- og restaurant-ydelser i Danmark
 • Turistbuskørsel og kortvarig udlejning af køretøj til en kunde i Danmark.

Faktura uden moms - men der er krav

Hvis to EU-lande handler med hinanden, kan der afsendes en faktura, der er momsfri. Det omhandler salg af varer, der kan faktureres uden moms til kunder i andre lande inden for EU.

For at gøre brug af denne mulighed skal du overholde følgende krav:

 • Varen skal leveres til et andet EU-land af sælgeren eller køberen eller af en mellemmand.
 • Kunden skal være momsregistreret og have et gyldigt momsnummer i det andet EU-land.
 • Salget skal indberettes korrekt til “EU-salg uden moms” hos Erhvervsstyrelsen.

Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan en faktura uden moms skal udfyldes.

Eksempel på faktura uden moms

Her kan du se, hvordan du skal indberette din moms

Brug dokumentation til handel med andre EU-lande

Hvis du ejer en dansk virksomhed og skal sælge varer til et andet EU-land, så skal du altid have dokumentationen i orden. Dokumentationen skal kunne bevise at varerne er transporteret til det andet land før handelen kan blive fritaget dansk moms.

For at kunne dokumentere transporten skal du fx have:

 • Underskrevet CMR-fragtbrev.
 • Ledsager-dokument
 • Et luftfragtbrev, eller en faktura fra transportføren.

Dokumentationen går derudover ud på, at du skal verificere købers momsnummer i det pågældende EU-land. Derudover skal du indberette momsnummeret til Skattestyrelsen i Danmark. Så har du håndteret din EU-moms korrekt.

Du kan se alle momsfrister her.

Ny regel fra 1. januar 2020

Fra 1. Januar 2020 trådte en ny regel i kraft om, at der kan sættes en grænse for, hvor meget dokumentation man kan forlange fra virksomhedsejere, der driver EU-handel. 
De nye regler bliver beskrevet som værende ekstra retningslinjer, men er ikke skærpede krav til dokumentation. Tværtimod kan krav om dokumentation nu variere fra virksomhed til virksomhed, hvilket kan være en fordel, da der er forskel på virksomhedstyper, størrelser osv. Derfor bliver de nye regler også kaldt for de nye “harmoniserede regler”.

Hvad hvis jeg handler med lande uden for EU?

Varer

Der gælder andre moms-regler, hvis du handler med lande uden for EU's grænser. Hvis du sælger varer, så skal du registreres som eksportør. Det betyder at du får et EORI-nummer i registret over virksomheder, der eksporterer varer til lande uden for EU. Du skal altid huske at indeberette dit salg til e-Export, der er systemet, du skal bruge til at indberette i. 

Du kan eksportere varer momsfrit, hvis du kan dokumentere:

 • Udførselsangivelse med udpassageattest i e-Export
 • Skriftlig ordre på varen
 • Korrespondance med køberen.

Ydelser

Der gælder andre regler, hvis din virksomhed sælger ydelser. Her kan du se reglerne for virksomhed- og privatsalg.

For b2b:

Du kan fakturere momsfrit ved ydelser, hvis du kan dokumentere én af følgende:

 • En attest, som er udstedt af skattemyndighederne i køberens hjemland om, at kunden har økonomiske aktiviteter i landet
 • Kundens momsnummer (VAT-nummer/cvr-nummer) eller et lignende nummer, som bruges til at identificere virksomheder i køberens hjemland.

For b2c:

 • Hvis du ejer en dansk virksomhed, der sælger ydelser til lande uden for EU, så skal du som hovedregel opkræve dansk moms. 

Hjælp til EU-moms

Moms kan være et svært emne for mange. Undersøgelser fra Rigsretten viser at mange virksomhedsejere har rod i momsen, hvilket kan blive en dyr affære. Hvis du får en revisor, så er du sikret at alt bliver indberettet korrekt og til tiden - så kan du også få hjælp til, hvordan du kan få fradrag for dine momspligtige ydelser og varer. Dette kan vi hjælpe dig med hos Ageras, da vi matcher dig med op til tre forskellige dygtige revisorer, der er specialister på området. Disse tilbud er sammenlignelige - og helt gratis og uforpligtende. 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud