Momsafregning

Momsafregning

Moms er en afgift, som virksomheder på vegne af SKAT tillægger salget af virksomhedens varer eller serviceydelser. I Danmark skal alle virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 50.000 kr. momsregistreres og herefter afregne og indberette moms

Du kan trække energiafgifter fra, når du indberetter moms. Læs mere her. 

Momsafregning er når man beregner forskellen mellem den indgående moms, som også kaldes købsmoms, og den udgående moms, som ligeledes kaldes salgsmoms.

Den indgående moms eller købsmomsen, er den moms virksomheden selv har betalt, når de har betalt for diverse varer og ydelser. Denne moms har virksomheden til gode hos SKAT.

Den udgående moms eller salgsmomsen, er den moms virksomheden opkræver på vegne af SKAT, når virksomheden sælger varer eller serviceydelser. Denne afgift skal naturligvis ikke tilfalde virksomheden, hvorfor virksomheden skylder denne moms til SKAT. 

Dette betyder at hvis virksomheden har et overskud af indgående moms, efter denne er modregnet med den udgående moms, vil SKAT tilbagebetale det overskydende beløb.

Såfremt virksomheden har underskud af den indgående moms og altså overskud af den udgående moms, opkræver SKAT dette beløb af virksomheden.

Der gælder særlige regler for EU-moms. Læs mere her.

Hvornår skal jeg afregne moms?

En virksomheds momsperiode afgør, hvornår den skal afregne og indberette moms. Momsperiodernes længde afhænger af virksomhedens årlige omsætning. Jo højre end omsætning, desto oftere skal virksomheden afregne og indberette moms. Alle virksomheder skal dog indberette moms kvartalvist i minimum det første 1½ år af virksomhedens levetid, uafhængigt af hvor stor omsætning virksomheden har.

  • Virksomheder med omsætning på 0-5 mio. kr.: Halvårlig momsafregning
  • Virksomheder med omsætning på 5-50 mio. kr.: Kvartalvis momsafregning
  • Virksomheder med omsætning på +50 mio. kr.: Månedsvis afregning.

Du finder de specifikke frister for indberetning af moms i vores kalender her.

Læs mere om, hvordan du indberetter korrekt her.

Klik her for at få tilbud fra revisorer og bogholdere