Momsafregning

Hvad er momsafregning?

Moms er en afgift, som virksomheder på vegne af SKAT tillægger salget af virksomhedens varer eller serviceydelser. I Danmark skal alle virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 50.000 kr. momsregistreres og herefter afregne og indberette moms

Momsafregning er når man beregner forskellen mellem den indgående moms, som også kaldes købsmoms, og den udgående moms, som ligeledes kaldes salgsmoms.

Den indgående moms eller købsmomsen, er den moms virksomheden selv har betalt, når de har betalt for diverse varer og ydelser. Denne moms har virksomheden til gode hos SKAT.

Få hjælp til momsafregning

Den udgående moms eller salgsmomsen, er den moms virksomheden opkræver på vegne af SKAT, når virksomheden sælger varer eller serviceydelser. Denne afgift skal naturligvis ikke tilfalde virksomheden, hvorfor virksomheden skylder denne moms til SKAT. 

Dette betyder at hvis virksomheden har et overskud af indgående moms, efter denne er modregnet med den udgående moms, vil SKAT tilbagebetale det overskydende beløb.

Såfremt virksomheden har underskud af den indgående moms og altså overskud af den udgående moms, opkræver SKAT dette beløb af virksomheden. Dog gælder der særlige regler for EU-moms.

Hvordan afregner man moms?

At finde forskellen mellem virksomhedens indgående moms og udgående moms udgør momsafregningen. Når man for styr på momsregnskabet, gives en grundig oversigt over alle indtægter og udgifter relateret til alle moms-inkluderede varer og tjenester.

Man indsender sin momsangivelse til SKAT, og så vil SKAT automatisk afregne og give en besked, hvis der skal betales eller modtages moms.

Få hjælp til momsafregning

Hvornår skal jeg afregne moms?

En virksomheds momsperiode afgør, hvornår den skal afregne og indberette moms. Momsperiodernes længde afhænger af virksomhedens årlige omsætning. Jo højre end omsætning, desto oftere skal virksomheden afregne og indberette moms. Det er vigtigt at man indberetter moms korrekt.

Alle virksomheder skal dog indberette moms kvartalvist i minimum det første 1½ år af virksomhedens levetid, uafhængigt af hvor stor omsætning virksomheden har.

  • Virksomheder med omsætning på 0-5 mio. kr.: Halvårlig momsafregning

  • Virksomheder med omsætning på 5-50 mio. kr.: Kvartalsvis momsafregning

  • Virksomheder med omsætning på +50 mio. kr.: Månedsvis afregning.

Hjælp til moms

Hvis momsregnskabet ikke bliver indberettet korrekt, kan du få bøder og fradrag for visse af dine momspligtige ydelser og varer. Det kan derfor være en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder til at hjælpe med at afregne moms. Hos Ageras kan du få tre tilbud helt gratis fra revisorer og bogholdere. 

Få hjælp til momsafregning