Frikort

Hvad er et frikort?

I Danmark må alle personer årligt tjene et bestemt beløb, uden at der skal betales skat af dette beløb. Dette beløb kaldes for et personfradrag. Et frikort er et skattekort, der samler dette fradrag, således at personer med frikort ikke skal betale skat af deres indtjening, før deres samlede indtjening overstiger deres årlige personfradrag. Herefter betaler man normal skat af sin indtjening resten af året enten via sit hovedkort eller bikort.

Få tilbud fra advokater og revisorer

Når du benytter dig af et frikort, skal du dog stadig betale arbejdsmarkedsbidrag, også kaldt for AM, på 8% af din løn.

I 2022 er personfradraget for personer over 18 år på 46.600 kr. For personer under 18 år er det på 37.300 kr. Dvs. at hvis du f.eks. er over 18 år, er din trækprocent på 0%, indtil din samlede indtjening for året overstiger 46.600 kr. Herefter skal du betale skat, af det du tjener. Hvor meget du skal betale, afhænger af den trækprocent, som er angivet i din forskudsopgørelse.

Et frikort er derfor oplagt at anvende for personer med en lav indkomst, der ikke forventer at tjene mere end 46.600 kr. årligt, eller 37.300 kr. hvis man er under 18 år.

Forskellen på frikort og et normalt skattekort

Tjener du mere end dit årlige personfradrag, skal du have et normalt skattekort, som består af et hovedkort og et bikort.

Hovedkortet indeholder ligesom dit frikort en angivelse af dit årlige fradrag og trækprocenten. Men hvor frikortet har samlet fradraget, er fradraget fordelt ud på årets 12 måneder, når du anvender hovedkortet. Dvs. at det årlige fradrag bliver fordelt således, at du hver måned har et beløb, du må tjene skattefrit. Overstiger din månedlige indtjening dette beløb, betaler du skat af det beløb, som overstiger fradraget.

Har du f.eks. et månedligt fradrag på 5.000 kr. men tjener en måned 6.000 kr. er det således kun de 1000 kr. du skal betale skat af.

Du må kun anvende dit hovedkort ét sted. Har du f.eks. to arbejdsgivere eller modtager SU ved siden af din løn, må du kun anvende dit hovedkort ét af stederne. Dit hovedkort skal anvendes til hovederhvervet, hvilket er der, hvor du arbejder mest.

Bikortet anvendes de andre steder, hvor du også har en indtægt. Du må godt have flere forskellige indtægtskilder på bikortet. Det skyldes at bikortet ikke indeholder fradrag men kun din trækprocent.

Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar, at din arbejdsgiver anvender det korrekte skattekort.

Hvordan får du et skattekort?

Skal du oprette et skattekort for første gang, eller blot rette i dine oplysninger, skal dette ske på SKATs hjemmeside www.tastselv.skat.dk.

Udenlandske lønmodtagere

Udenlandske lønmodtagere, skal ligeledes oprette et skattekort, som deres arbejdsgiver kan hente via SKAT. Skattekortet skal oprettes ved et lokalt skattecenter.

I tilfælde af en udenlandsk lønmodtager ikke har et skattekort, skal arbejdsgiveren tilbageholde 8% i arbejdsmarkedsbidrag og 55% i A-skat.

Få tilbud fra advokater og revisorer