Bilag

Bilag

Formålet med at føre bilag, er at kunne dokumentere alle ind- og udgående transaktioner i en virksomhed. For enhver bogføring i et regnskab kræves der et bilag som dokumentation.

Et bilag kan tage mange forskellige former, men kommer altid skriftligt til udtryk.

Få 3 gratis tilbud fra bogholdere

Typer af bilag

Der findes forskellige typer af bilag:

  • Debitor faktura: Bilag som laves ifm. fakturering af et salg.
  • Kreditnota: Bilag som laves ifm. en faktura som skal krediteres.
  • Kredit faktura: Bilag som modtages ifm. køb af varer og ydelser.
  • Momsopgørelse: Bilag deres føres ifm. momsopgørelsen.
  • Primo saldo: Bilag der føres ifm. årsafslutning.

Hvad skal et bilag indeholde?

Først og fremmest skal alle bilag nummereres, og heraf indgå i en nummerserie. Der kan anvendes mange forskellige systemer for bilagsnummerering alt afhængig af gældende love og virksomhedens egne interne regler. Dog skal nummerserien altid have konsensus, være entydig og gennemskuelig for alle der skal tilgå regnskabet.

Derudover er der også en række minimumskrav som hvert bilag skal opfylde:

Bogføringsloven

Bilag skal derudover altid overholde kravene jævnfør bogføringsloven.

Bogføringsloven indeholder også en række bestemmelser, ift. hvordan regnskabet og det dertilhørende regnskabsmateriale herunder bilagene skal opbevares. Jf. bogføringsloven skal regnskabet gemmes, fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører til og med 5 år frem. Således skal bilag fra 2016 opbevares og gemmes til og med 2021.

Bilagene skal sammen med regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis, således at intet går tabt ved f.eks. tyveri og brand.  Materialet skal ligeledes opbevares i Danmark, men kan også opbevares i Finland, Island, Norge eller Sverige, såfremt der til enhver tid kan fremskaffes adgang til de offentlige myndigheder.

Få 3 gratis tilbud fra bogholdere