Kreditnota

Kreditnota

En kreditnota er en omvendt eller en negativ faktura, hvori det fremgår, at en virksomhed skylder penge til en kunde. Du skal således altid udarbejde en kreditnota, hvis du skal udbetale penge til en af dine kunder, ligesom du altid skal udarbejde en faktura, hvis du opkræver penge af dine kunder.

De hyppigste årsager til at der skal udarbejdes en kreditnota er:

 • Returnering af varen
 • Prisnedslag pga. fejl og mangler ved varen
 • Levering af et mindre vareparti end aftalt
 • Fejl i den oprindelige faktura

Kreditnotaen udbetales typisk enten kontant, som et tilgodebevis eller overføres direkte til kundens bankkonto. Såfremt kunden endnu ikke har betalt den oprindelige faktura, skal der stadig oprettes en kreditnota, der udligner det oprindelige beløb.

Hvem udarbejder kreditnotaen?

Det er sælgers ansvar at bringe sagerne i orden og udarbejde en kreditnota, hvoraf kunden også skal modtage en kopi af kreditnotaen. Derudover skal sælger ifølge bogføringsloven bestemmelser gemme en kopi af kreditnotaen, som SKAT kan få adgang til ved gennemgang af regnskabet.

Hvad skal en kreditnota indeholde?

Da en kreditnota juridisk set er en faktura, skal en kreditnota leve op til de samme krav som en faktura. Det betyder at den skal indeholde følgende:

 • Fakturanummer
  Ligesom en faktura skal en kreditnota indeholde et forløbende fakturanummer. Nummeret kan følge nummereringen fra fakturaerne eller følge en ny nummerering kun for kreditnotaer.
   
 • Fakturadato
  Kreditnotaen skal også indeholde en fakturadato, som er den dato kreditnotaen er udstedt.
   
 • Information om den sælgende virksomhed
  Virksomhedens navn, adresse, samt det SE/CVR-nummer de afregner moms under, skal fremgå af kreditnotaen.
   
 • Information om kunden
  Kundens navn og adresse skal også fremgå af kreditnotaen. Hvis kunden er en momsregistreret virksomhed, skal kundens CVR-nummer ligeledes fremgå.
   
 • Varespecificering
  Varens/ydelsens art, mængde og pris skal være præcist defineret i kreditnotaen.
   
 • Moms
  Da andre momsregistreret virksomheder kan stille særlige krav til momsbeløbet anførelse i kreditnotaen, bør både momsbeløbet og momssatsen altid fremgå af fakturaen.

Klik her for at få tilbud fra advokater, jurister, revisorer og bogholdere