Iværksætterselskab (IVS)

Iværksætterselskab (IVS)

Siden d. 1 januar 2014 har det været muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab. Ligesom aktie- op anpartsselskaber kan et iværksætterselskab have én eller flere ejere. Disse ejere kan både være privatpersoner eller andre selskaber.

Selskabsformen er blevet meget populær, fordi ejerne ligesom ved et anpartsselskab kun hæfter begrænset for selskabets forpligtigelser, men modsat et anpartsselskab er kapitalkravet ved stiftelsen meget begrænset.

Kapitalkrav på 1 krone

For at stifte et iværksætterselskab, skal man være i stand til at indskyde mellem 1 kr. og 49.999 kr. som selskabskapital. Dvs. at du med blot én krone, kan stifte et iværksætterselskab.

Modsat et aktie- eller anpartsselskab, som kræver hhv. 500.000 kr. og 50.000 kr. i startkapital, er kapitalkravet til et iværksætterselskab således langt mere lempeligt, og dette gør denne selskabsform langt mere appellerende og tilgængelig for de fleste mennesker, som drømmer om at starte op som selvstændige.

Modsat aktie- og anpartsselskaber kan et iværksætterselskab kun stiftes med kontanter. Det kan således ikke stiftes ved et apportindskud, hvor man indskyder andre værdier end kontanter ind som selskabskapital.

Begrænset hæftelse

Et iværksætterselskab, er en selvstændig juridisk enhed. Derfor er selskabet og dets ejere adskilt, og som ejer hæfter man således ikke for selskabets forpligtigelser. I tilfælde af at selskabet går konkurs, er det derfor kun den indskudte kapital, der går tabt. Dvs. at risikoen kan være så lidt som én krone.
Dog vil de fleste långivere, netop pga. den meget begrænset risiko, kræve at du personligt kautionerer for eventuelle lån. Du vil derfor reelt set alligevel hæfte for selskabets forpligtigelser.

Særlige krav til opsparing

Det er et lovmæssigt krav at virksomheden opbygger selskabskapitalen, ved at opspare 25% af det årlige overskud. Dette gøres indtil selskabskapitalen når 50.000 kr. Herefter vil anpartshavere have mulighed for at omdanne iværksætterselskabet til et anpartsselskab.

Iværksætterselskaber er omfattet af årsregnskabsloven

Ligesom aktie- og anpartsselskaber er iværksætterselskaber omfattet af årsregnskabsloven (ÅRL). Dette betyder at iværksætterselskaber er lovmæssigt forpligtiget til at udarbejde og indberette en årsrapport senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Direktionen eller bestyrelsen skal desuden godkende og underskrive årsrapporten, hvorved de påtager sig ansvaret for at regnskabet er korrekt og retvisende. De fleste iværksætterselskaber kan grundet deres størrelse fravælge revision, hvorfor der ikke vil være behov for revision af regnskabet. Du kan læse meget mere om revisionspligt her.

Du kan læse mere om selskabsformen, og hvordan du registrerer og opretter et iværksætterselskab på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Klik her for at få 3 gratis og uforpligtende tilbud på oprettelse af et IVS