Anpartsselskab (ApS)

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab eller et ApS kan have én eller flere ejere. Disse ejere kan både være privatpersoner eller andre selskaber. Anpartsselskaber er populære pga.  at ejerne modsat enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber hæfter begrænset for virksomhedens forpligtigelser. Til gengæld er der også et større kapitalkrav.

Hæftelse

Et anpartsselskab, er en selvstændig juridisk enhed. Dette betyder, at selskabets ejere og anpartsselskabet er adskilt, og at man som ejer derfor ikke hæfter, for den gæld anpartsselskabet måtte stifte. Går selskabet konkurs, er det således kun den indskudte kapital, der går tabt. Dog vil mange banker kræve, at du personligt kautionerer for lånet, og du vil således alligevel hæfte for selskabets forpligtigelser.

Kapitalkrav

Ved stiftelse af et anpartsselskab kræver det, at der indskydes minimum 50.000 kr. i selskabskapital. Dette kan både gøres i form af kontanter, eller andre værdier som f.eks. aktier eller aktiver. Dette kalder man apportindskud. Skal selskabets stiftes ved at foretage et apportindskud, skal der vedlægges en vurderingsberetning til stiftelsesdokumentet. Vurderingsberetningen udarbejdes af en revisor, og omhandler selvfølelig det der indskydes i selskabet.

Lovmæssige krav ved stiftelse af anpartsselskab

Når anpartsselskabet stiftes, er der en række lovmæssige krav, som skal overholdes. Der skal først og fremmest udarbejdes et stiftelsesdokument som indeholder selskabets vedtægter. I selskabets vedtægter skal følgende ting fremgå:

  • Selskabets navn og eventuelle binavne
  • Selskabets størrelse og formål
  • Anparternes antal, pålydende værdi og rettigheder
  • Indkaldelse til generalforsamling
  • Regnskabsår
  • Eventuelle beslutning truffet af selskabets ejere
  • Eventuel ophørstidspunkt

Derudover skal selskabet også udarbejde en ejerbog (førhen kaldt anpartshavefortegnelse). Ejerbogen indeholder en oversigt over alle ejere. Ejere med mere end 5% af selskabets kapital/stemmer skal desuden registreres i Det Offentlige Ejerregister.  Til sidst skal selskabet ligeledes have en direktion, som kan suppleres af en bestyrelse.

Klik her for at få tilbud på stiftelse af ApS

Årsrapport

Selskaber er lovmæssigt forpligtiget til at udarbejde og indberette en årsrapport senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Direktionen eller bestyrelsen skal godkende og underskrive årsrapporten, hvorved de også påtager sig ansvaret for, at regnskabet er korrekt og retvisende. Derudover skal en uafhængig revisor, foretage revision af regnskabet ved ligeledes at gennemgå dette for fejl og mangler, og herefter godkende det. Mindre selskaber kan dog fravælge revision, dette kan du læse meget mere om her. 

Klik her for at få tilbud fra revisorer til udarbejdelse af årsrapport