Selskabsskat

Opdateret 2022

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er den skat, som virksomheder skal betale af deres skattepligtige overskud. Det betyder, at hvis ikke virksomheden har overskud, skal den heller ikke betale selskabsskat. Selskabsskat kan derfor sammenlignes på mange områder, med den personskat privatpersoner betaler. 

Få hjælp til selskabsskat

Hvor meget er selskabsskatten i 2022?

I 2022 er selskabsskatten i Danmark på 22% af det skattepligtige overskud. Det vil sige at hvis man har et overskud på 100.000 kr., så skal der betales 22.000 kr. i skat til staten.

I 2013 vedtog folketinget en vækstpakke, der blandt andet inkluderede en gradvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25% i 2013 til 22% i 2016. Siden 2016 har selskabsskatten været på 22%.

Hvem skal betale selskabsskat?

Umiddelbart skal alle virksomheder, som generer et overskud, betale selskabsskat af overskuddet. Dog afhænger det alligevel af virksomhedsformen.

Alle virksomheder med begrænset ansvar som anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og aktieselskaber (A/S) skal betale selskabsskat af deres overskud.

Personligt ejede virksomheder som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S) beskattes dog typisk i stedet som personlig indkomst. Dette kan man ændre ved at benytte virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastningsordningen. 

Man skal dog være opmærksom på, at man dermed også bliver underlagt nogle andre krav til anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af årsregnskab og bogføring

Få hjælp til selskabsskat

Hvornår betales selskabsskat?

Man betaler selskabsskat to gange om året - henholdsvis d. 20 marts og d. 20. november. Man udregner selskabsskatten, ud fra hvad man forventer ens overskud kommer til at være i det indeværende regnskabsår. 

Hvordan beregnes selskabsskat?

Ens virksomheds overskud bruges til at udregne selskabsskatten. Overskuddet bruges til at beregne forskellen mellem indtægter og omkostninger og kaldes også ‘resultat før skat’.

Dette bruges til finde det skattemæssige resultat, som en revisor får efter nogle skattemæssige reguleringer. Hvis der så danner sig et overskud, er det 22% af dette som er selskabsskatten. I tilfælde af underskud skal der ikke betales selskabsskat. 

Hjælp til selskabsskat

Det kan være en god idé få hjælp fra en revisor eller bogholder, hvis du har behov for rådgivning omkring selskabsskat. Hos Ageras kan du få 3 gratis tilbud fra revisorer og bogholdere.

Få hjælp til selskabsskat