Selskabsskat

Selskabsskat

Selskabsskat er den skat, som virksomheder skal betale af deres skattepligtige overskud. Det betyder, at hvis ikke virksomheden har overskud, skal den heller ikke betale selskabsskat. Selskabsskat kan derfor sammenlignes på mange områder, med den personskat privatpersoner betaler. 

Hvor meget er selskabsskatten i 2015?

Generelt har selskabskatten været faldende de sidste 20 år, men i 2013 vedtog folketinget en vækstpakke, der blandt andet inkluderede en fortsat gradvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 2013 frem til 2016.

I 2015 er selskabsskatten på 23,5%, og vil herefter falde til 22% året efter i 2016.

Hvem skal betale selskabsskat?

Umiddelbart skal alle virksomheder, som generer et overskud, betale selskabsskat af overskuddet. Dog afhænger det alligevel af virksomhedsformen.

Alle virksomheder med begrænset ansvar som anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og aktieselskaber (A/S) skal betale selskabsskat af deres overskud.

Personligt ejede virksomheder som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S) beskattes dog typisk i stedet som personlig indkomst. Dette kan man ændre ved at benytte virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastningsordningen. Man skal dog være opmærksom på, at man dermed også bliver underlagt nogle andre krav til anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af årsregnskab og bogføring

Behov for rådgivning omkring selskabsskat?

Klik her for at få tilbud fra revisorer