Bogføring

Bogføring

Tidligere registrerede man virksomhedens transaktioner i en bog, hvoraf navnet bogføring stammer fra. I dag bogfører de fleste virksomheder dog i et computerbaseret regnskabsprogram.

Bogføring dækker i daglig tale over den systematiske registrering af alle virksomhedens økonomiske transaktioner.

Formålet med bogføring er således, at holde styr på hvor meget virksomheden skylder, hvor meget den har til gode, og hvad virksomheden gennem dens aktiver er værd. Bogføringen danner altså grundlaget for opgørelsen af virksomhedens regnskabsresultat, aktiver, forpligtigelser og egenkapital.

Bogføringsloven

Overordnet set skal virksomheder bogføre, af hensyntagen til at virksomhedens kreditorer og de offentlige myndigheder kan få indsigt i virksomheden og dens økonomi. Derfor skal virksomheder også overholder nogle særlige regler og krav jf. bogføringsloven.

Du kan læse mere om bogføringsloven her.

Det dobbelte bogholderis princip

Det dobbelte bogholderis princip bygger på, at alle poster og altså alle transaktioner skal registreres to gange i et regnskab men med modsat fortegn. Ret praktisk bogføres der ikke med modsatte fortegn, men i stedet bogfører man hver transaktion som hhv. en debet- og en kreditpostering. Ved at registrere samme størrelse på både debet og kreditsiden, sikrer man således orden i bogføringen.

I virksomhedens driftskonti registreres alle udgifter og indtægter. Det er virksomhedens driftskonti, der danner grundlaget for virksomhedens resultatopgørelse i årsregnskabet.

I virksomhedens balancekonti registreres alle virksomhedens aktiver og passiver. Som navnet antyder, danner virksomhedens balancekonti grundlag for virksomheden balance i årsregnskabet.   

Klik her og få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra bogholdere i dit nærområde