Udbytteskat

Udbytteskat

Et aktieselskab eller anpartsselskab må kun udlodde udbytte til dets aktionærer eller anpartshavere såfremt selskabet har tilstrækkelige reserver. Dette betyder, at tidligere års underskud først skal dækkes af et overskud, før at der kan udloddes udbytte til ejerne. Derudover kan beslutningen om at udlodde udbyttet til ejerne, kun træffes ved en generalforsamling.

Hvad er satsen for udbytteskat for private?

Som andre skatter varierer skattesatsen for udbytteskat også fra år til år.

I 2020 beskattes udbytte op til 55.300 kr. med 27%. Denne beløbsgrænse er dobbelt så høj for ægtepar. Udbytte som overstiger beløbsgrænsen beskattes med 42%.

Det er selskabets pligt at tilbageholde 27% i udbytteskat. Såfremt der udbetales udbytte over beløbsgrænsen, vil modtageren blive yderligere beskattet, af det der svarer til forskellen mellem 42% og de allerede betalte 27%.

udbytteskat for private og for virksomheder

Hvad er satsen for udbytteskat for virksomhed?

Overordnet set betaler alle danske aktieselskaber og anpartsselskaber 22 procent i udbytteskat, uanset om der er tale om normale virksomheder, fonde, foreninger osv.

Investeringsselskaber herunder investeringsforeningsselskaber eller aktieinvesteringsselskaber betaler 15 procent i udbytteskat.

Moderselskaber eller koncernselskaber der ejer minimum 10% af selskabet, skal ikke betale udbytteskat af udbyttet. Dette gælder også holdingselskaber. Således kan overskuddet altså overføres skattefrit til et holdingselskab, så længe holdingselskabet ejer minimum 10% af driftsselskabet.

Læs mere om udbytte for holdingselkaber og hvordan det kan investeres her.

Løn eller udbytte?

Mange selvstændige, der har mulighed for at udbetale udbytte til sig selv, kan nemt komme i tvivl om, hvorvidt løn eller udbytte er den bedste løsning.

Mange tror fejlagtigt, at udbytte er den optimale løsning pga. de lave udbytteskatteprocenter på hhv. 27% og 42%. Afhængig af hvilken kommune man bor i, betaler de fleste mennesker op til topskattegrænsen ca. 44 procent i skat. Denne procentsats er inklusivt AM-bidrag og fradrag. Derfor giver det god mening, når de fleste derfor tror, at udbytte er at fortrække frem for lønudbetaling.

Problemet er, at der skal betales 22% i selskabsskat af det eventuelle overskud, inden dette kan udloddes som udbytte. Ejeren beskattes altså med 22% inden den første krone overhovedet kan udloddes som udbytte, herefter udbyttebeskattes ejeren med minimum 27%.

Har du behov for rådgivning omkring skat eller løn?

Klik her for at få tilbud fra revisorer

 

Læs vores andre populære ordbogsartikler her: