Udbytteskat

Opdateret 2022

Hvad er udbytteskat?

Et aktieselskab eller anpartsselskab må kun udlodde udbytte til dets aktionærer eller anpartshavere såfremt selskabet har tilstrækkelige reserver. 

Dette betyder, at tidligere års underskud først skal dækkes af et overskud, før at der kan udloddes udbytte til ejerne. 

Derudover kan beslutningen om at udlodde udbyttet til ejerne, kun træffes ved en generalforsamling.

Få hjælp til skat

Hvad er satsen for udbytteskat for private?

Som andre skatter varierer skattesatsen for udbytteskat også fra år til år.

  • I 2022 beskattes udbytte op til 57.200 kr. med 27%. 

  • Denne beløbsgrænse er dobbelt så høj for ægtepar.

  • Udbytte som overstiger beløbsgrænsen beskattes med 42%.

Det er selskabets pligt at tilbageholde 27% i udbytteskat. Såfremt der udbetales udbytte over beløbsgrænsen, vil modtageren blive yderligere beskattet, af det der svarer til forskellen mellem 42% og de allerede betalte 27%.

Hvad er satsen for udbytteskat for virksomhed?

Udbytteskat for virksomheder følger satsen for selskabsskat.

  • Overordnet set betaler alle danske aktieselskaber og anpartsselskaber 22 procent i udbytteskat, uanset virksomhed.

  • Investeringsselskaber herunder investeringsforeningsselskaber eller aktieinvesteringsselskaber betaler 15 procent i udbytteskat.

Moderselskaber eller koncernselskaber der ejer minimum 10% af selskabet, skal ikke betale udbytteskat af udbyttet. Dette gælder også holdingselskaber. Således kan overskuddet altså overføres skattefrit til et holdingselskab, så længe holdingselskabet ejer minimum 10% af driftsselskabet.

Få hjælp til skat

Løn eller udbytte?

Mange selvstændige, der har mulighed for at udbetale udbytte til sig selv, kan nemt komme i tvivl om, hvorvidt løn eller udbytte er den bedste løsning.

Mange tror fejlagtigt, at udbytte er den optimale løsning pga. de lave udbytteskatteprocenter på hhv. 27% og 42%. 

Afhængig af hvilken kommune man bor i, betaler de fleste mennesker op til topskattegrænsen ca. 44 procent i skat. Denne procentsats er inklusivt AM-bidrag og fradrag. Derfor giver det god mening, når de fleste derfor tror, at udbytte er at fortrække frem for lønudbetaling.

Problemet er, at der skal betales 22% i selskabsskat af det eventuelle overskud, inden dette kan udloddes som udbytte. Ejeren beskattes altså med 22% inden den første krone overhovedet kan udloddes som udbytte, herefter udbyttebeskattes ejeren med minimum 27%.

Hjælp til skat

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor, hvis du behov for rådgivning omkring skat eller løn. Hos Ageras kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer.

Få hjælp til skat