Holdingselskab

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke en selvstændig selskabsform. Et holdingselskab er betegnelsen for et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab. Typisk er det et anpartsselskab (ApS), der bliver brugt som et holdingselskab.

Et holdingselskab producerer som udgangspunkt ikke noget, men ejer derimod aktier eller anparter i op til flere selskaber, disse kaldes driftsselskaber, det er selskabets primære formål.

Fordelene ved et holdingselskab

Der flere skatte- og forretningsmæssige fordele ved at stifte et holdingselskab:

  1. Skattefrit udbytte 

  2. Skattefrit frasalg

  3. Udskiftning i ejerkreds

Ejer holdingselskabet mere end 10% af driftsselskabet, kan overskuddet i driftsselskabet overføres skattefrit til holdingselskabet. Dermed kan ejeren trække overskuddet over i holdingselskabet og reinvestere pengene, uden at skulle betale skat. Du kan vælge at investere dit udbytte eller overskud på forskellige måder. Læs alt om dette her. 

Derudover minimeres risikoen for tab også ved at overføre overskuddet til holdingselskabet. Risikoen for tab begrænses, fordi at man ved at overføre overskuddet til holdingselskabet, holder sine midler adskilt fra selve risikoen. Såfremt driftsselskabet skulle opleve store tab, kan kreditorerne kun gøre krav på deres tilgodehavende hos debitoren, som er driftsselskabet. De kan således ikke gøre krav på de frie reserver, som er isoleret hos holdingselskabet.

I tilfælde af at driftsselskabet sælges, er det ligeledes en fordel at have et holdingselskab, da salgssummen også kan tilgå holdingselskabet skattefrit. Har man derimod ikke noget holdingselskab, vil man skulle betale personskat af salget af driftsselskabet.

Er man flere ejere af driftsselskabet, er det også en fordel med en holdingstruktur, da det øger selskabets fleksibilitet ift. udbyttebetaling. Da den enkelte ejer kan have forskellige behov for udbyttebetaling, er det en fordel, hvis alle ejere har et personligt holdingselskab. Dermed kan den enkelte ejer selv bestemme, hvor meget de vil tage ud af selskabet, og hvor meget de vil lade blive stående.

Ulemperne ved et holdingselskab

Når man stifter et driftsselskab samt et holdingselskab, betyder dette også, at man dermed skal betale stiftelsesudgifter og gebyr til Erhvervsstyrrelsen for to selskaber. Dette er naturligvis en højere omkostning, end hvis man kun skulle betale udgifterne for at få stiftet ét driftsselskab.

Man skal dog fortsat kun skaffe selskabskapitalen for ét selskab, da man kan lade den indskudte kapital i holdingselskabet ”rulle” ned i driftsselskabet, og dermed bruge den samme kapital to gange. For en holdingstruktur bestående af to anpartsselskaber, vil man således kun behøve at indbetale 50.000 kr. én gang, da driftsselskabet så vil have en selskabskapital på 50.000 kr. og holdingselskabet vil have en selskabskapital bestående af anparterne i driftsselskabet. 

En anden ulempe ved holdingstrukturen er, at man dermed også skal føre regnskab for endnu et selskab. Der er således flere udgifter forbundet med udførelsen af årsrapporten for de to selskabet samt evt. revision. Drifts- og holdingselskabet kan dog fravælge revision. 

Hvad skal der til for, at du kan stifte et holdingselskab?

For at stifte et holdingselskab er det nemmest, hvis du får lagt ejerskab ind i holdingselskabet, så snart du etablerer din virksomhed. For så kan du nemlig genbruge selskabskapitalen herfra til at oprette driftsselskabet. Skal du oprette et ApS, behøver du kun at have startkapitalen på 40.000 kr.

Kan et holdingselskab udbetale løn?

Du kan godt trække løn ud af holdingselskabet til dig selv hver måned. Når du trækker løn ud til dig selv hver måned, vil de samme regler som ved almindelig ansættelse gælde, hvorfor du skal være særligt opmærksom på, at du bliver personbeskattet af det beløb, som du trækker ud til dig selv som løn.

Brug for hjælp til stiftelse af et holdingselskab?

Har du brug for hjælp til oprettelse af et holdingselskab? Så lad os hjælpe dig med at finde en professionel revisor til dig. Udfyld formularen og modtag 3 tilbud på revisorer - 100% gratis og uforpligtende.

Klik her for at få tre tilbud på stiftelse af holdingsselskab