0 / 0 bedømmelser

Advokathuset Eegholm A/S

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Advokathuset Eegholm A/S kan give dig et kvalificeret tilbud.

Advokathuset Eegholm A/S

Kampmannsgade 12
7400 Herning
 • Ansvarsforsikring
 • Advokat
 • Møderet for Landsret
 • Møderet for Højesteret
 • Medlem af Advokatsamfundet


 • Skilsmisser
 • Testamenter
 • Bolig - skødeskrivning & tinglysning
 • Kontrakter
 • Ægtepagter
 • Ansættelsesret
 • Søgsmål (anklage)
 • Søgsmål (forsvar)
 • Inkasso/Inddrivelse af gæld
 • Forældremyndighed / værgemål
 • Økonomi / skat
 • Entrepriseret
 • Aftaleret
 • Civile retssager
 • Rådgivning / sparring
 • Gæld
 • Lejeret
 • Udarbejdelse af advokatbrev
 • Ejendomsadministration
 • Ansøgning om patent
 • Varemærkeregistrering
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Rekonstruktion
 • Erhvervslejekontrakt
 • Likvidation / konkursbehandling
 • Boligkøb
 • Boligsalg
 • Stiftelse og ændring af virksomhed
 • Samlivsophør
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakt
 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt
 • Lejekontrakt
 • Gennemgang af ejeraftale
 • Gældsbrev
 • Gennemgang af salgs- og leveringsbetingelser
 • Samejeroverenskomst

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Opret bedømmelse her